2018 Yılı İkinci Döneminde Emekli Olacak Memurların Alacağı Emekli Yolluğu Miktarı

Aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu, 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ve 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununa göre almakta olan personel ile 22.1.1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (II) sayılı cetvelde yer alan personel ve kamu kurumlarında işçi olarak istihdam edilenlerden; emekliliğini isteyen veya emekliye sevk olunanlara, haklarında toptan ödeme hükümleri uygulananlara, emekli iken yeniden hizmete alındıktan sonra cezaen olmamak üzere görevlerine son verilenlere, kendi kusurları olmaksızın sözleşmesi feshedilen veya hizmet sürelerinin bitiminde ayrılan sözleşmeli subay, sözleşmeli astsubay, uzman erbaş ve sözleşmeli erbaş ve erler ile terhis olan yedek subaylara ve bunlardan görevde iken ölenlerin kanuni mirasçılarına 13.558 gösterge rakamının aylık katsayı rakamı ile çarpımı sonucunda bulunacak tutar tazminat olarak ödenmektedir.  Söz konusu tutardan sadece damga vergisi kesintisi yapılmaktadır.

2018 Temmuz- Aralık döneminde emekli olacak olan memurlara ödenecek yolluk tutarları aşağıda tablo halinde gösterilmiştir.

                  2018 Emekli Olacaklara Ödenecek Tazminat (Yolluk) Tutarı
2018 Yılı Temmuz-Aralık Dönemi Maaş Katsayısı 0,11794
Emekli Olanlara Ödenecek Tazminat Gösterge Rakamı 13.558  
13.558*0,11794 1.599,03( Brüt Tutar)
1.599,03*7,59/1000 12,14  Damga Vergisi
2018 Temmuz-Aralık Emekli Yolluk Harcırah Net Tutarı  1.586,89-TL 

Not:   2018 2019 yılları için imzalanan  toplu sözleşmenin  10. maddesinde yer alan hüküm doğrultusunda emekli tazminat(Yolluk) gösterge rakamının 13558 olarak uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir.İlgili yıllarda da güncel aylık katsayılar üzerinden emekli olanlara ödenen tazminat tutarı yukarıda yapılan hesaplama yöntemi ile bulunacaktır.

İlgili Yazılar

Leave a Comment