Borcu olanlara müjde!

İflasın ertelenmesi kurumu, uygulamada ortaya çıkan sorunlar ve kötüye kullanım nedeniyle kaldırılıyor. Borçlu, vade verilmek veya tenzilat yapılmak suretiyle borçlarını ödeyebilmek veya iflastan kurtulmak için konkordato talep edebilecek.

Kaçak geçiş cezasına onay çıktı!.

Anayasa Mahkemesi köprü ve otoyollardan kaçak geçişte alınan cezayı uygun bularak yapılan itirazı reddetti. Bu karara göre köprü ve otoyollardan geçerken ücret ödemeyenlere geçiş ücretinin 10 katı kadar ceza kesilebilecek..