Aylıksız İzinde Olan Memurlar, Görevde Yükselme Sınavına Katılabilir mi?

Kamu kurumlarında görev yapanlar 657 sayılı Devlet memurları kanunun çeşitli maddelerinde yer alan düzenlemelere göre aylıksız ve ücretsiz izne ayrılabilmektedir.Memurların aylıksız izinde oldukları dönemlerde kurumlarınca açılmış olan görevde yükselme sınavlarına katılıp katılamayacağı kurumlarda ve memurlar arasında tereddüte neden olmaktadır.

Devamını Oku

Emekli Olanların Yeniden Memur Olma hakları Var mı?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 93 üncü maddesinde; “T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre emekli olanlardan (emeklilikle ilgili görevlere yeniden atanamayacaklar hariç) sınıfında yazılı nitelikleri taşımakta bulunanlar Kanunun 92 nci maddesi hükümlerine göre kurumlarda boş kadro bulunmak şartıyla yeniden memurluğa alınabilirler.” hükmü yer almaktadır.

Devamını Oku

Atama Onayı, Memur İzinliyken Tebliğ Edilebilir mi?

Bilindiği üzere kamu kurumlarında görev yapan memurların kendi kurumları içinde veya diğer kurumlara atanmalarında çalışmış oldukları kurumlarından ilişiklerinin kesilebilmesi için atama onaylarının kendilerine tebliğ edilmesi gerekmektedir.Tayini çıkan ve atama onayının tebliğ edilmesi gereken tarihte yıllık izinde veya hastalık izninde olan memurlara atama onayının tebliğ edilip edilemeyeceği bazen tereddütlere neden olmaktadır.

Devamını Oku