2019 YILINDA KAMUDA SEKRETER VE ŞOFÖR MAAŞI

Devlet memurlarından bazıları, kamu kurum ve kuruluşlarına ait sekreter ve şoför unvanlı kadrolarda görev yapmaktadırlar.

Aylık maaşları, Yardımcı Hizmetler Sınıfı personeli dışındaki kamu çalışanları arasında en düşük seviyede bulunan Sekreter ve Şoför unvanlı Devlet memurları, maaşlarının düşük olmasından ve kadrolarının en yüksek 5.dereceye kadar yükseliyor olmasından yakınıyorlar.

Lise, önlisans ve lisans mezunu olanların da görev alabildiği Şoför ve Sekreter unvanlı kadrolarda görev yapan Devlet memurlarından bazıları, birlikte çalıştıkları makama bağlı olarak fazla çalışma ücretinden de yararlanabiliyor. Öte yandan, Özel Hizmet Tazminatı yerine Adalet Hizmetleri Tazminatı uygulanan kurumlarda Sekreter ve Şoför olarak görev yapanların aylık maaş miktarı diğer kurumlarda görev yapan emsallerine göre daha yüksek olurken, sosyal denge tazminatı ödenen mahalli idarelerde görevli olanların maaş miktarı ise daha yüksek olabilmektedir.

Güncel net maaşları

Lisans mezunu olarak Şoför ve Sekreter unvanlı kadrolarda görev yapan Devlet memurlarının 2019 yılının ilk yarısındaki aylık net maaşlarının ne kadar olduğu, her derece/kademe/hizmet yılı ve %15 gelir vergisi diliminde ne kadar olduğu konusunda hazırladığımız aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Şoför ve Sekreter maaşı

D/K Hizmet Yılı Aylık Net Maaş
1/4 25 ve üstü 3.855 TL
1/4 24 3.853 TL
1/3 23 3.846 TL
1/2 22 3.838 TL
1/1 21 3.831 TL
2/3 20 3.769 TL
2/2 19 3.762 TL
2/1 18 3.806 TL
3/3 17 3.630 TL
3/2 16 3.624 TL
3/1 15 3.618 TL
4/3 14 3.586 TL
4/2 13 3.581 TL
4/1 12 3.575 TL
5/3 11 3.375 TL
5/2 10 3.428 TL
5/1 9 3.423 TL
6/3 8 3.419 TL
6/2 7 3.415 TL
6/1 6 3.410 TL
7/3 5 3.407 TL
7/2 4 3.403 TL
7/1 3 3.399 TL
8/3 2 3.324 TL
9/3 2 3.320 TL
9/2 1 3.316 TL
9/1 0 3.313 TL

 

NOT:

  • Aile yardımı ve asgari geçim indirimi bakımından, bekar (ya da eşi çalışan) ve çocuksuz personele göre değerlendirme yapılmıştır.
  • Döner sermayeden yararlananlar için, sabit döner sermaye ödemesi (net ek ödeme miktarı kadar) hesaplamaya dahil edilmiştir.
  • Çalışılan kurumlardan ve yerlerden kaynaklı ödeme farklılıkları (zam ve tazminat, sosyal denge tazminatı gibi) dikkate alınmamıştır.
  • Sendika aidatı ve toplu sözleşme ikramiyesi ödemesi dikkate alınmamıştır.
  • Tabloda hizmet süresi 10 yıl ve daha az gösterilenlerin, 14.10.2008 tarihinden sonra işe girmiş oldukları varsayılmıştır. 
  • Tabloda, hizmet süreleri itibariyle ulaşılabilecek derece/kademeler tahmini olarak kullanılmıştır.  
  • Yabancı dil tazminatı ödemesi hesaplamaya dahil edilmemiştir.
  • Zorunlu Bireysel Emeklilik Sigortası primi kesintisi dikkate alınmamıştır. 

İlgili Yazılar

Leave a Comment