www.memurlarsitesi.net

4/B SÖZLEŞMELİ PERSONELİN BAŞKA KURUMA GEÇMESİ NASIL OLUR?

Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilen personelin, başka kurumlara geçmek istediği hallerle de karşılaşılabilmektedir.

Sözleşmeli personel istihdamına ilişkin düzenlemelerde, 4/B personelin kurumlararası nakline imkan veren herhangi bir hüküm bulunmamakla birlikte, bazı şartların varlığı halinde 4/B personelin başka bir kuruma aynı statüde geçmesi mümkün olabilmektedir.

657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kamuda sözleşmeli personel istihdamına imkan tanırken, sözleşmeli personel istihdamına ilişkin usul ve esaslar ise Bakanlar Kurulu tarafından yürürlüğe konulmuştur. Öte yandan, toplu sözleşme ve yasal düzenlemelerde de sözleşmeli personel istihdamına ilişkin bazı hükümler yer almış bulunmaktadır.

Sözleşmeli personelin başka kuruma geçmesi

İlgili mevzuattaki hükümlere göre, 4/B sözleşmeli personel;

**Başka bir kuruma naklen atanamaz.

**Başka bir kurumda yeniden 4/B statüsünde işe girmek istediğinde, hakkında ilk defa 4/B statüde işe giriş usulü uygulanır.

**Hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket ettiği için kurumu tarafından sözleşmesi feshedilmiş ise veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmiş ise, fesih tarihinden itibaren 1 yıl geçmedikçe, yeniden 4/B sözleşmeli personel olarak istihdam edilemez.

1 yıl bekleme şartı aranmadan başka kurumda 4/B olarak çalışılabilecek haller

**Kısmi zamanlı veya proje süresi ile sınırlı çalışıyorsa ve sözleşmesini tek taraflı feshetmiş ise, 1 yıllık bekleme süresi şartına tabi tutulmadan başka bir kurumda yeniden (ilk defa 4/B statüde işe girme usulüyle) istihdam edilebilir.

**Eş veya sağlık durumu nedeniyle yer değişikliği talebinde bulunmakla beraber; geçiş yapacağı hizmet birimi bulunmaması, birim bulunmakla beraber o birimde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunmaması veya en az bir yıllık fiili çalışma şartını karşılayamaması nedenlerinden herhangi birine bağlı olarak, kurumiçi yer değiştirme talebi karşılanmadığı için sözleşmesini tek taraflı feshetmiş ise,  1 yıllık bekleme süresi şartına tabi tutulmadan başka bir kurumda yeniden (ilk defa 4/B statüde işe girme usulüyle) istihdam edilebilir.

**Sözleşmesini tek taraflı feshetmişse ve öğrenim ile kazanılan (aşağıdaki tabloda yer alan) unvanlardan birine unvan değişikliği yaparak atanacak ise,  1 yıllık bekleme süresi şartına tabi tutulmadan başka bir kurumda yeniden (ilk defa 4/B statüde işe girme usulüyle) istihdam edilebilir.  Bu kapsamdaki unvanlar şunlar:

UNVAN
AİLE SOSYAL DESTEK PERSONELİ

 

MUAYENE MEMURU
ANKETÖR MUHABİR
ARAMA KURTARMA UZMANI MÜBAŞİR
ARKEOLOG MÜEZZİN KAYYIM
ARŞİV UZMANI MÜHENDİS
AVUKAT MÜTERCİM-TERCÜMAN
BASIN-ENFORMASYON PERSONELİ MÜZE ARAŞTIRMACISI
BİLİMSEL PROJE UZMANI MÜZE GÖREVLİSİ
BİOLOG ORMAN MUHAFAZA MEMURU
BÖLGE PLANCISI ÖĞRETMEN
BÜRO PERSONELİ PİLOT
ÇOCUK GELİŞİMCİSİ PROGRAMCI
ÇÖZÜMLEYİCİ, SİSTEM PROGRAMCISI PROJE DESTEK UZMANI
DENİZ TRAFİK BAŞKILAVUZU PSİKOLOG
DENİZ TRAFİK KILAVUZU REDAKTÖR
DESTEK PERSONELİ RESTORATÖR[1]
DİĞER SAĞLIK PERSONELİ RÖNTGEN TEKNİSYENİ
DİĞER TEKNİK HİZMET PERSONELİ SAĞLIK FİZİKÇİSİ
DİSPEÇ SAĞLIK TEKNİKERİ
DİŞ TABİBİ SINAV HİZMETLERİ UZMANI
DİYETİSYEN SOSYAL ÇALIŞMACI
DİZGİ OPERATÖRÜ STÜDYO YÖNETMENİ
EBE ŞEHİR PLANCISI
ECZACI TABİP
EĞİTİCİ TASHİHÇİ
FİZYOTERAPİST TEKNİKER
GEMİ ADAMI TEKNİSYEN
GÜMRÜK MUHAFAZA MEMURU TELKÂRİ USTASI
HAVA TRAFİK KONTROLÖRÜ UÇAK KONTROL VE BAKIM MAKİNİSTİ
HAVACILIK SERTİFİKASYON UZMANI UÇUŞ TEKNİSYENİ
HAVACILIK SİMÜLATÖR UZMANI UZMAN
HELİKOPTER MAKİNİSTİ UZMAN TABİP
HEMŞİRE VAİZ
İCRA KATİBİ VETERİNER HEKİM
İDARİ BÜRO GÖREVLİSİ YARDIMCI PROJE ELEMANI
İDARİ DESTEK GÖREVLİSİ YAZMA ESER PATALOJİ UZMANI
İMAM/HATİP YAZMA ESER UZMANI
İNFAZ VE KORUMA MEMURU YERALTI MADEN UZMANI
İŞARET DİLİ TERCÜMANI YERÜSTÜ MADEN UZMANI
İŞ VE MESLEK DANIŞMANI YÖNETMEN
KADASTRO TEKNİSYENİ YURT YÖNETİM PERSONELİ
KAMERAMAN ZABIT KÂTİBİ
KAZA KIRIM UZMANI YURTDIŞI TEŞKİLATINDA
KURAN KURSU ÖĞRETİCİSİ DESTEK PERSONELİ
KÜTÜPHANECİ SEKRETER
LABORANT TAKİPÇİ
MADEN HARİTACILIĞI UZMANI TEKNİSYEN
MİMAR UZMAN