40 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI NİÇİN GEREKLİ?

Sözleşmeli öğretmenlik, ücretli öğretmenlik, ikili eğitimden tam gün eğitime geçiş, dersliklerdeki öğrenci sayısındaki artış, liseye ve üniversiteye geçiş sisteminin bu yılki sınava gireceklere etkisi ve dahası 40 bin kadrolu öğretmen atama yapılmasının bir zorunluluk olduğunu gösteriyor.

2017 ile birlikte sadece 20 bin sözleşmeli ve mülakatlı öğretmen atamasında itirazlar devam ediyor. Atamaların azaltılması veliler, öğrenciler ve atama bekleyen öğretmenler için kabul edilebilir sonuçlar doğurmayacaktır.

40 Bin Kadrolu Öğretmen ataması şart. Çünkü;

Geçici ücretli öğretmenlikle eğitim-öğretimin yapılması hem öğrencilere, hem velilere hem de milli eğitim sistemimiz açısından olumsuz sonuçlar doğurmaktadır. Öğretmenlerin 1 yıldan fazla bir okulda çalışmamaları, 3-5 ayda bir sürekli değişen ücretli öğretmenler, sürekli bir fayda sağlamaktan çok boşa verilen bir emek olarak kalmaktadır.

Tam gün eğitime geçilince 30-40 olan öğrenci sayıları 40-50’lere çıkacaktır. Bu durum okulların hepsi için olmasa bile kabul edilebilir bir şey değildir.

Tüm liselerin Anadolu olmasından hemen önce 24-25 olan öğrenci sayıları kademeli olarak 30-35’e çıkarıldı ve ardından tüm liseler Anadolu oldu. Maalesef ilkokul ve ortaokullarda da bu şekilde artış olacak ve öğretmen atamaları ciddi bir şekilde yapılmazsa tam gün eğitim öğrenci ve öğretmenler için çileye dönüşecek.

2017’de 40 bin atama işte bu sebeplerden dolayı şart!

2016 KPSS ve 2017 KPSS adaylarını mağdur etmemek için,

2016 ve 2017 mülakatla öğretmen alımlarında mağdur olanlar için,

sözleşmeli öğretmenlikle geçici çözüm olmayacağını haykıran 450 binden fazla atama bekleyen öğretmen için,

veliler, öğrenciler, değişen sınav sistemleri, yeni müfredat için şart!

İlgili Yazılar

Leave a Comment