5000 Ücretli Öğretmen Alımı Özel Şartları Yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmî eğitim kurumlarında ek ders ücreti karşılığında görev yapanların sözleşmeli öğretmenliğe atanmalarına ilişkin açıklama yapıldı. İşte ayrıntılarıyla 5 bin ücretli öğretmen alımı şartları.

MEB’e bağlı resmî eğitim kurumlarında Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 9 uncu maddesi kapsamında ek ders ücreti karşılığında (uzman ve usta öğreticiler dâhil) görev yapanlardan 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 15 inci maddesine göre 5.000 sözleşmeli öğretmen pozisyonuna atanmak üzere başvuruda bulunacaklarda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde öngörülen genel şartların yanında şu şartlar aranacak.

5000 ücretli öğretmen alımı şartları! Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bağlı resmî eğitim kurumlarında 2017-2018 eğitim ve öğretim yılında ek ders ücreti karşılığında görev yapmış olmak şartı aranacak.

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak şartı aranacak.

Ücretli öğretmen alımı sigorta primi şartı! MEB’e bağlı resmî eğitim kurumlarında ek ders ücreti karşılığında yaptıkları görevlerinden dolayı başvuru tarihinin son günü itibarıyla en az 540 gün sigorta primi ödenmiş olmak şartı aranacak. (540 günün hesabında yalnızca resmî eğitim kurumlarında ek ders ücreti karşılığında çalışılan süreler esas alınacak, bunun dışındaki hiçbir çalışma süresi dikkate alınmayacaktır.)

Ücretli öğretmen alımı mezuniyet şartı! Mezun olunan yükseköğretim programı, Bakanlığa öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin kararına göre atama yapılacak alana uygun olmak şartı aranacak. MEB, Talim ve Terbiye Kurulunun belirlediği lisans bölümü mezunları başvuru yapabilecek.

Ücretli öğretmen alımı formasyon şartı! Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanların ihtiyacı karşılamadığı alanlara atanacaklar hariç olmak üzere, Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programından birini başarıyla tamamlamış olmak şartı aranacak.

Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yüksek öğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak şartı aranacak.

Ücretli öğretmen alımı KPSS şartı! 2017 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında atanacağı alan için puan türleri (KPSSP10 ve KPSSP121- KPSSP120) itibarıyla 50 ve üzerinde puan almış olmak şartı aranacak. Boş kontenjan kalması durumunda 2018 KPSS ile alım yapılacak.

Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak şartı aranacak.

657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak çalışmakta iken sözleşmeleri feshedilenler bakımından, başvuru tarihinin son günü itibarıyla bir yıl bekleme süresini tamamlamış olmak şartları aranacaktır.

5000 ücretli öğretmen alımı ne zaman başlayacak? Bu kapsamda sözleşmeli öğretmenliğe başvurular, sözlü sınav, atama yapılacak alanlar ve kontenjan çizelgesi ile atama takvimi ve diğer hususlara ilişkin duyuru daha sonra MEB ve İKGM internet adreslerinde yayınlanacaktır. 5 bin ücretli öğretmen alımı 2017 KPSS puanı ile olacağından başvurular MEB tarafından kısa süre içerisinde başlatılacaktır

Bunları da sevebilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

%d blogcu bunu beğendi:
Araç çubuğuna atla