Artık daha hızlı karar alınacak

Türkiye, yarın yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi’nin ardından “Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi” ile tanışacak.
Cumhurbaşkanı yardımcılarının da olacağı yeni modele göre, etkin bir koordinasyon için bazı bakanlıklar birleştirilerek bakanlık sayısı 26’dan 16’ya düşürülecek. Yeni yapılanma kapsamında bazı bakanlıkların da isimleri değişecek. Buna göre, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, “Çalışma Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı” adıyla yeni bir çatı altında birleştirilecek.

AİLE MERKEZE ALINACAK
Oluşturulacak yeni bakanlık, aileyi merkeze alan, her evden en az bir çalışanın olduğu yeni istihdam modeli ile daha mutlu insan ve toplum için hizmet verecek.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Kalkınma Bakanlığı “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı” adıyla birleştirilecek. Yeni oluşturulacak bakanlığın amacı, yüksek teknoloji ile küresel ve prestijli markalar üreterek yapay zekâda öncü, akıllı teknolojilerde lider, bilgiyi üretmede merkez bir ülke hedefi olacak.
İhracatın 500 milyar dolara yükseltilmesi ve İstanbul’un dünyanın finans merkezi olması hedefiyle, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Ekonomi Bakanlığı da “Ticaret Bakanlığı” adı altında birleştirilecek.

AB BAKANLIĞI, DIŞİŞLERİ İLE BİRLEŞECEK
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı ise “Tarım ve Orman Bakanlığı” çatısı altında bir araya gelecek. Yeni bakanlık, orman arazilerinin korunarak yedi bölge, dört iklimde, her tarlanın sulandığı, yılda iki ürünün alındığı, tarımda çeşitliliğin ve verimliliğin zirveye ulaştığı, teşviklerin artarak sürdüğü, yemyeşil bir Türkiye hedefi için çalışacak.  Dışişleri Bakanlığı ile Avrupa Birliği Bakanlığı da birleştirilerek, “Dışişleri Bakanlığı” çatısı altında dış politikada daha etkili, uluslararası gelişmelerde daha etkin rol oynayacak.

EKONOMİ ALANINDA 3 BAKANLIK
Bu arada ekonomi alanında 6 olan ilgili bakanlık sayısı 3’e inecek. Bu kapsamda, 16 yılda 3 kattan fazla artan millî geliri vizyon projelerle, ekonomik canlılık, istihdam, bilgi ve toplumsal fayda üreterek yeniden katlama hedefiyle oluşturulan sistemde ekonomi yönetimi sadeleşecek.
Başbakan Yardımcılığına bağlı Hazine Müsteşarlığı yeni yapılanmada Maliye Bakanlığı çatısı altında olacak. Maliye Bakanlığının adı ise “Hazine ve Maliye Bakanlığı” olarak değiştirilecek.
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının adı ise “Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı” olacak.

Meclis’e ve millete karşı sorumlu olacak
∂ Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi ile oluşturulacak 9 kurul politika önerileri yapacak, bilimden, sağlık ve gıda politikalarına kadar stratejik ve uzun vadeli vizyonlar geliştirecek.
∂ Yeni sistemde tüm bakanlıkları ilgilendiren konularda faaliyet yürütecek olan doğrudan Cumhurbaşkanına bağlı Finans, İnsan Kaynakları, Dijital Dönüşüm ve Yatırım ofisleri adında 4 ofis kurulacak.
∂ Kanun yapımında Meclis iradesi ön plana çıkarken,  Meclis’in bilgi edinme ve denetim yolları korunacak.
∂ Eski sitemde var olan TBMM üye tam sayısının yarısının katılımıyla başbakan ve bakanları düşürmek için gensoru verme hakkı da tarihe karışacak. Cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar hakkında gensoru verilemeyecek.
∂ Cumhurbaşkanı Meclis’e ve millete karşı sorumlu olacak.  Cumhurbaşkanı Hükûmet Sistemine geçilmesi ile beraber cumhurbaşkanının ‘sorumsuzluğu’ ortadan kalkerken, ‘yetkili ama sorumsuz’ olmaktan da çıkacak. Yeni sistemle cumhurbaşkanı hakkında herhangi bir suç işlediği iddiasıyla soruşturma açılabilecek. Ayrıca hakkında soruşturma açılan cumhurbaşkanı erken seçim kararı da alamayacak.
∂ Cumhurbaşkanı yürütme yetkisine ilişkin konularda kararname çıkarabilecek. Cumhurbaşkanın yemin edip göreve başlaması ile birlikte, arka arkaya yayınlanacak kararnamelerle kamuda büyük bir dönüşüm başlayacak.
∂ Yeni sitemle birlikte Türkiye’de sıkıyönetim uygulaması tarih oluyor. Eski sitemde Bakanlar Kurulu yetkisinde olan OHAL ilanı, yeni sistemde Cumhurbaşkanlığına verilecek.
∂ Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sisteminde; Cumhurbaşkanı, süresi altı ayı geçmemek üzere olağanüstü hâl ilan edebilecek.
∂ Şu anda başbakan yardımcılıklarına bağlı olan TİKA, Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı, Yunus Emre Enstitüsü gibi kurumlar Dışişleri Bakanlığı bünyesine alınacak.

İlgili Yazılar

Leave a Comment