Aylıksız İzindeki Kadın Memurlar Analık İzni Kullanabilir mi?

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun, 104’ncü maddesi Memurlar ’da Mazeret izinlerini açıklamaktadır. Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 104 üncü maddesinin (A) bendinde; “Kadın memura; doğumdan önce sekiz, doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam onaltı hafta süreyle analık izni verilir. Çoğul gebelik durumunda, doğum öncesi sekiz haftalık analık izni süresine iki hafta eklenir.

Ancak beklenen doğum tarihinden sekiz hafta öncesine kadar sağlık durumunun çalışmaya uygun olduğunu tabip raporuyla belgeleyen kadın memur, isteği halinde doğumdan önceki üç haftaya kadar kurumunda çalışabilir. Bu durumda, doğum öncesinde bu rapora dayanarak fiilen çalıştığı süreler doğum sonrası analık izni süresine eklenir. Doğumun erken gerçekleşmesi sebebiyle, doğum öncesi analık izninin kullanılamayan bölümü de doğum sonrası analık izni süresine ilave edilir. Doğumda veya doğum sonrasında analık izni kullanılırken annenin ölümü halinde, isteği üzerine memur olan babaya anne için öngörülen süre kadar izin verilir.” hükmü yer almaktadır.

Yine; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun, 108. maddesinin (B) bendinde ise şu hükme yer verilmiştir. “Doğum yapan memura, 104 üncü madde uyarınca verilen doğum sonrası analık izni süresinin veya aynı maddenin (F) fıkrası uyarınca verilen izin süresinin bitiminden; eşi doğum yapan memura ise, doğum tarihinden itibaren istekleri üzerine 24 aya kadar aylıksız izin verilir.”

Yukarıda bahsettiğimiz 2 madde değerlendirildiğinde; kadın memur aylıksız izinde olması ve aylıksız izinde iken doğum öncesi iznini ve doğum sonrası analık iznini talep etmesi durumunda, bu izinler kurumu tarafından aylıksız izni kesilerek verilecektir. Daha sonra doğum sonrası analık izninin bitiminden sonra ise Kadın memur talep etmesi durumunda ise 24 aya kadar aylıksız izin yani ücretsiz izin talebinde bulanabilecektir.

Bu konuya benzer bir görüş yazısı da, Devlet Personel Başkanlığı DPB tarafından ilgili kurumun talebi üzerine yanıtlanarak paylaşılmıştır. Aşağıda bulunan resim üzerinden, Doğumdan yaptıktan 10 ay sonra analık izninin verilip verilemeyeceği ile memura aylıksız izinde iken göreve başlamadan doğum sebebiyle aylıksız izin verilmesinin mümkün olup olmadığı hakkındaki DPB görüş yazısına erişim sağlayabilirsiniz.

ayliksiz-izindeki-kadin-memura-dogum-izni.jpg

 

Bunları da sevebilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

%d blogcu bunu beğendi:
Araç çubuğuna atla