Cenaze Yardımı Ödeneği, kimlere, nasıl verilir?

Cenaze yardımı ödeneğinden yararlanma şartları 5510 sayılı yasanın 37 inci maddesinde düzenlenmiştir. Söz konusu maddeye göre cenaze yardımı ödeneği, iş kazası veya meslek hastalığı sonucu veya sürekli iş göremezlik geliri, malûllük, vazife malûllüğü veya yaşlılık aylığı almakta iken veya kendisi için en az 360 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi bildirilmiş olup da ölen sigortalının hak sahiplerine ödenir.

İş ve meslek kazası sonucu vefat eden kişinin yakınlarına cenaze yardımı ödeneği ödenmesi için bir gün bile çalışması yeterlidir. Bu kişiler için asgari sigortalılık süresi belirlenmemiştir.

360 gün malullük, yaşlılık ve ölüm primi bildirilmiş olanların hak sahiplerine cenaze ödeneği verilmesi için ölüm tarihinde sigortalı olma şartı aranmaz.

Cenaze ödeneği, sırasıyla sigortalının eşine, yoksa çocuklarına, o da yoksa ana babasına, o da yoksa kardeşlerine verilir. Cenaze bu kişiler dışında gerçek ve tüzel kişiler tarafından da kaldırılmış olabilir. Bu gibi durumlarda cenaze ödeneği kanunda sayılan kişilere değil cenazeyi kaldıran gerçek ve tüzel kişilere verilir. Gerçek ve tüzel kişilere ödenecek tutar yılı için belirlenen cenaze ödeneğini geçmemek şartıyla belgelendirilecek cenaze masrafı tutarıdır. Gerçek ve tüzel kişilere ödenecek tutar yılı cenaze ödeneğinden az olabilir.

Cenaze ödeneğinden yararlanmak isteyenler bir dilekçe ile sosyal güvenlik il müdürlüklerine veya sosyal güvenlik merkezlerine başvurmaları gerekir. Cenaze yardımı ödeneği dilekçesini indirmek için linketıklayınız.

Sigortalının ölüm tarihi nüfusa işlenmemişse dilekçe ekinde yetkili makam tarafından tanzim edilen ölüm belgesinin SGK’ya ibrazı gerekmektedir. Bunun dışında başvuru sahibinin nüfus cüzdanı fotokopisinin de dilekçe ekinde yer alması ve dilekçenin muhtar tarafından onaylanması gerekmektedir.

Cenaze yardımı ödeneği her yıl bir önceki yılın TÜFE oranında artırılarak belirlenmektedir. 2018 yılında ödenecek cenaze yardımı tutarı 595,00-TL’dir.

Cenaze ödeneği yardımı için zamanaşımı süresi 5 yıldır. Vefat tarihinden itibaren 5 yıl içinde talep edilmeyen cenaze ödeneği zamanaşımına uğrar.

Cenaze yardımı için başvuru yapanlar paranın hesaba yatıp yatmadığını e- devlet sistemi üzerinden sorgulayabilirler.

5510 sayılı Kanun’un 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılanlardan ölenlerin hak sahiplerine kendi kurumları tarafından ilgili mevzuat gereği ölüm yardımı hariç cenaze gideri, cenaze nakil gideri ödeneği veya bu mahiyette bir ödemenin yapılması halinde, Kurum tarafından cenaze  ödeneği ödenmez.

Bu yazının tüm hakları Mevzuatinyeri.com’a aittir. 5856 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Aktif  link verilmek suretiyle paylaşılabilir.

İlgili Yazılar

Leave a Comment