Doğumun Erken Veya Geç Gerçekleşmesinin Analık İzni Kullanımına Etkisi

Analık izni

Hamile ve doğum yapan kadın memurun (annenin ölümü halinde baba da yararlanabiliyor) yararlandığı analık izninin süresi; beklenen doğum tarihinden önce 8 hafta (ikiz, üçüz gibi çoğul gebeliklerde 8 hafta) ve doğumun gerçekleştiği tarihten itibaren de 8 haftadır.

Hamile memur, sağlık durumunun çalışmaya uygun olduğunu tabip raporu ile belgelendirmesi durumunda, beklenen doğum tarihinden önceki 3 haftaya kadar çalışmaya devam edebilir. Bu durumda, memurun analık izni kullanmayarak çalıştığı 5 haftalık süre ( çoğul gebelikte 7 haftalık süre), doğumdan sonra kullanılacak 8 haftalık analık izni süresine eklenir.

Doğumun erken gerçekleşmesi halinde analık izni

Beklenen tarihten önce doğumun gerçekleşmesi durumunda, doğum öncesinde kullanılamayan analık izni süreleri doğum sonrası analık izni süresine eklenir.

Erken doğumun, analık izni kullanırken gerçekleşmesi durumunda, doğum nedeniyle kullanamadığı analık izni süreleri doğum sonrası analık iznine eklenir.

Sağlık raporuna istinaden beklenen doğum tarihinden 3 hafta öncesine kadar çalışmaya devam ederken doğumun erken gerçekleşmesi durumunda, kullanamadığı analık izni süreleri ile sağlık raporuna istinaden çalıştığı süreler doğum sonrası analık izni süresine eklenir.

Erken doğumun, beklenen doğum öncesi analık izni süresinin başlangıç tarihinden önce gerçekleşmesi durumunda, erken doğum sebebiyle kullanılamayan 8 haftalık (çoğul gebelikte 10 haftalık) doğum öncesi analık izni süresi, doğum sonrası analık izni süresine eklenir. Öte yandan, doğumun bu şekilde gerçekleşmesi durumunda, 6 Seri No’lu Kamu Personeli Genel Tebliğine göre, beklenen doğum tarihi ile erken gerçekleşen doğum tarihi arasındaki süre de doğum sonrası analık iznine ekleniyor.

Doğumun geç gerçekleşmesi halinde analık izni

Doğumun beklenen tarihten sonra gerçekleşmesi, memurun kullanacağı doğum sonrası analık izni süresini etkilemez. Ancak, beklenen doğum tarihinden doğumun gerçekleşeceği tarihe kadar geçecek olan sürede de memur analık izni kullanıyor sayılacağından, doğum öncesi kullanılan analık izni süresi de doğumun gecikme süresi kadar uzamış olacaktır.

İlgili Yazılar

Leave a Comment