Ek göstergeden dolayı emekli maaşları arasındaki fark miktarı

Ek göstergenin emekli maaşına etkisi ve ek göstergeden kaynaklı emekli maaşı farkı konusunda bilgi olması bakımından, bazı ek göstergeleri hak ederek emekliye ayrılanların maaş miktarlarına aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.

Tabloda; 1 Ekim 2008 tarihinden önce T.C. Emekli Sandığına tabi bir göreve başlamış olan Devlet memurlarından, kanılmış hak ve emekli keseneğine esas seviyesi 1/4 ve hizmet süresi 25-35 yıl olarak emekliye ayrılanların (veya 15 Aralık 2018 tarihinden önce emekliye ayrılacakların), 2018 yılının kalan aylarında bazı ek göstergeler itibariyle alacakları emekli maaş miktarları gösterilmiştir.

Tablodaki maaş rakamlarından da görüleceği üzere, 35 hizmet yılı olanlar için;

-Ek göstergenin 2200’den 3000’e çıkması emekli maaşını 83 TL artırmaktadır.

-Ek göstergenin 2200’den 3600’e çıkması emekli maaşını 740 TL artırmaktadır.

-Ek göstergenin 3000’den 3600’e çıkması emekli maaşını 657 TL artırmaktadır.

Ek Göstergeye göre 2018 yılı ikinci yarısında emekli aylıkları

Derece Kademe Hizmet Yılı Ek Göstergeye Göre Emekli Aylığı Miktarı
Ek Göstergesi Yok Ek Göstergesi 2200 Ek Göstergesi 3000 Ek Göstergesi 3600*
1/4 25 2.149 TL 2.569 TL 2.643 TL 3.222 TL
1/4 26 2.149 TL 2.603 TL 2.678 TL 3.265 TL
1/4 27 2.161 TL 2.638 TL 2.713 TL 3.308 TL
1/4 28 2.189 TL 2.672 TL 2.748 TL 3.351 TL
1/4 29 2.217 TL 2.706 TL 2.784 TL 3.394 TL
1/4 30 2.245 TL 2.740 TL 2.819 TL 3.437 TL
1/4 31 2.273 TL 2.775 TL 2.854 TL 3.480 TL
1/4 32 2.301 TL 2.809 TL 2.889 TL 3.523 TL
1/4 33 2.329 TL 2.843 TL 2.925 TL 3.566 TL
1/4 34 2.357 TL 2.877 TL 2.960 TL 3.609 TL
1/4 35 2.385 TL 2.912 TL 2.995 TL 3.652 TL

*3600 ek göstergeye ilişkin emekli maaşı hesabı, 3600 ek göstergeye hak kazanmış olup da makam tazminatından yararlanmayanlar için yapılmıştır.

NOT:

-Emekli aylığı hesabına %4 oranındaki ek ödemeler dahil edilmiştir.

-Tablo, 1 Ekim 2008 tarihinden önce Emekli Sandığı Kanununa tabi bir göreve girmiş olan memur emeklilerine yönelik hazırlanmıştır.

İlgili Yazılar

Leave a Comment