Emniyet Personeli için Bazı Düzenlemeler Yapılacak

Konuya ilişkin “Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Hakkında Kanun Teklifi” bazı kanunların yanı sıra 3201 sayılı Emniyet Teşkilât Kanununda da değişiklikler öngörüyor.

Teklifte yer alan düzenlemelere göre;

**Emniyet Teşkilatının polis memuru ihtiyacını karşılamak üzere, açılan polis meslek eğitim merkezlerine alınacak adaylarda aranan yaş şartı kaldırılıyor.

Halen yürürlükte olan düzenlemeye göre, lisans mezunlarından (İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenen sayıda önlisans mezunlarından) Kamu Personeli Seçme Sınavında İçişleri Bakanlığınca belirlenecek taban puanı almış olanlar arasından sınavın yapıldığı yılın 31 Aralık tarihi itibarıyla otuz yaşından gün almayan erkek ve kadın adaylar arasından yönetmelikle belirlenecek şartları taşıyanlar ve sınavda başarılı olanlar polis meslek eğitim merkezlerine alınıyor.

Yapılan değişiklikle, adaylarda; sınavın yapıldığı yılın 31 Aralık tarihi itibarıyla otuz yaşından gün almamış olmak şartı aranmayacak.

**Başpolis Memuru ve Kıdemli Başpolis Memuru unvanı kaldırılıyor.

Emniyet Genel Müdürlüğünde polis memurları arasından başpolis memuru kadrolarına, başpolis memurları arasından da kıdemli başpolis memuru kadrolarına atama yapılmasına ilişkin usul ve esasları belirleyen düzenleme yürürlükten kaldırılıyor.

Böylelikle, başpolis ve kıdemli başpolis unvanlı personel alımı uygulaması sonlandırılmaktadır.

**Başpolis ve Kıdemli Başpolis memurları Komiser Yardımcısı olabilecek.

Kanun Teklifinin ilgili hükümlerinin kabul edilerek yasalaşması durumunda, Kanunun yürürlüğe gireceği tarihten itibaren,  45 yaşından gün almamış lisans mezunu başpolis memurları ve kıdemli başpolis memurları arasında yapılacak yazılı/sözlü sınavlarda başarılı olanlardan, Polis Akademisi Başkanlığınca düzenlenecek ilk derece amirlik eğitimini başarıyla bitirenler Komiser Yardımcılığı rütbesine atanacak.

Komiser yardımcılığına atanacak adaylarda aranacak diğer nitelikler ile sınavlara ve ilk derece amirlik eğitimine ilişkin usul ve esaslar İçişleri Bakanlığınca belirlenecek.

İlgili Yazılar

Leave a Comment