HANGİ EĞİTİMLER MEMUR İÇİN DERECE/KADEME ARTIŞI SAĞLIYOR?

Devlet memurlarının, memuriyet dışında veya memuriyet sırasında gördükleri eğitim, staj ve kurslardan bazıları, kendilerine ilave kademe ilerlemesi ve/veya derece yükselmesi kazandırabilmektedir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, memuriyete hangi derece/kademeden girileceğini öğrenim düzeylerine göre farklı şekillerde belirlerken, bazı eğitim, staj ve kursları görenlere ilave derece/kademe verilmesini de mümkün kılmıştır.

Memurun ilave derece/kademe almasını sağlayan eğitimler

Devlet Memurları Kanununda yer alan hükümlere göre;

**Devlet memurları bazı eğitim, staj veya kursları tamamladıklarında; kurumlarına, hizmet sınıflarına, mesleklerine ve kadrolarına bakılmaksızın, memuriyete giriş derece/kademelerine ilaveler yapılmaktadır.

**Bazı eğitimleri tamamlayan Devlet memurları ise; belli bir hizmet sınıfında veya belli bir meslekte ya da kurumda görev aldıklarında, memuriyete giriş derece/kademelerine ilaveler yapılmaktadır.

Hal böyle iken, ilave derece/kademeyi eğitim, kurs veya staja bağlayan düzenlemelerin bazıları uygulamada hüküm ifade etmemektedir. Memuriyet sırasında “Avukatlık Stajı” yapılamaması ya da bazı eğitim seviyelerinin normal eğitim süresi ile kazanılabiliyor olması gibi durumlar bunlardan bazılarıdır.

Her memura ilave derece/kademe kazandıran eğitimler

Eğitim Etkisi
**Dört yıl ve daha fazla süreli yükseköğrenim görenlerden;

-Tabip, diş tabibi, veteriner hekim, eczacı ve benzeri sağlık bilimleri lisans mezunları

-Biyolog unvanına sahip akademik personel

-Yüksek mühendis, mühendis, yüksek mimar, mimar sıfatı kazandıran eğitimler

-Erkek Teknik Yüksek Öğretmen Okulu, Erkek Teknik Öğretmen Okulu ve Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu mezunları

-İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi ile uygulamalı Endüstri Sanatları Yüksek Okulu mezunları

-Teknik Eğitim Fakültesi (Yüksek Teknik Öğretmen Okulu ve Güzel Sanatlar Fakültesi, İstanbul Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu) mezunları

1 derece
**Tıpta uzmanlık belgesi alanlar 1 derece
**Yükseköğrenim üstü master derecesi alanlar 1 kademe
**Yükseköğrenim kurumlarında en az bir yıl ilave öğrenim yaparak lisansüstü ihtisas sertifikası alanlar 1 kademe
**Üniversite doçentliği unvanını üniversitede görevli iken kazananlar 1 derece
**Üniversite doçentliği unvanını üniversite dışında kazananlar 2 kademe
**Memuriyetleri sırasında Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsünü bitirenler (bu Kurum kapandı) her yıl için 1 kademe (2 kademeyi geçemez)
**Avukatlık stajını memuriyette yapanlar (uygulama imkânı bulunmuyor) 1 kademe
**Avukatlık stajını açıkta yapanlar 2 kademe
**Lise ve dengi okul mezunu memurlardan, Millî Eğitim Bakanlığınca belirlenen ve kurumları tarafından düzenlenen bir yıl süreli mesleki hizmet içi eğitim kursunu tamamlayanlar 1 kademe
**Ortaokul ve dengi veya lise ve dengi öğrenim üzerine hizmet içi eğitim sayılmayan ve öğrenim süreleri en az aralıksız 1 veya 2 öğrenim yılı olan mesleki kursları bitirenlerden;

-1 yıl süreli eğitim görenler

-2 yıl ve daha uzun süreli eğitim görenler

1 kademe

1 derece

**Ortaokul ve dengi okulların veya lise ve dengi okulların normal öğrenim süresinden fazla olan her yılı için (hazırlık sınıfı dahil) 1 kademe

Sadece bazı memurlara ilave derece/kademe kazandıran eğitimler

Eğitim Etkisi
**Teknik hizmetler sınıfında görev almaları halinde;

-Jeolog, jeofizikçi, hidrojeolog, hidrolog, jeomorflog, kimyager, fizikçi, matematikçi, istatikçi, yöneylemci ve matematiksel iktisatçılar

-Fen memurları, teknikerler ve yüksek teknikerler, tütün ve müskirat eksperleri, tarım alet ve makineleri uzmanlık yüksek okulu mezunları ile benzeri fen bilimleri ve teknik bilimler lisansiyerleri

-Şehir plancısı, yüksek şehir plancısı, yüksek bölge plancısı

-Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Teknoloji Bölümü İş ve Teknik Anabilim Dalı mezunları

-Erkek Teknik Öğretmen Okulu mezunları

-Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ev Ekonomisi Yüksek Okulu mezunları

-Üniversitelerin arkeoloji ve sanat tarihi bölümlerinin prehistorya, protohistorya ve önasya arkeolojisi veya klasik arkeoloji anabilim dalı mezunları

1 derece
**Emniyet hizmetleri sınıfında görev alanlardan ilkokul, ortaokul ve dengi okul mezunları 2 derece
**Emniyet hizmetleri sınıfında görev alanlardan lise ve dengi okul mezunları (lise mezununun giriş derece ve kademesi esas alınarak) 1 derece ve 1 kademe
**Emniyet hizmetleri sınıfında görev alanlardan yükseköğrenim mezunları 1 derece
**Orman Muhafaza Memuru, Orman Muhafaza Başmemuru, Gümrük Muhafaza Memur ve Gümrük Muhafaza Amirlerinden yükseköğrenim mezunu olmayanlar 1 derece

Bunları da sevebilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

%d blogcu bunu beğendi:
Araç çubuğuna atla