Harcama Yetkilisi ve Gerçekleştirme Görevlisi Aynı Kişi Olabilir mi?

Harcama Yetkilisi ve Gerçekleştirme Görevlisi Aynı Kişi Olabilir mi?

5018 sayılı Kanunun, “Harcama yetkisi ve yetkilisi” başlıklı 31 inci maddesinin birinci fıkrasında, “Bütçeyle ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst yöneticisi harcama yetkilisidir.”,
“Harcama talimatı ve sorumluluk” başlıklı 32 nci maddesinin birinci fıkrasında, “Bütçelerden harcama yapılabilmesi, harcama yetkilisinin harcama talimatı vermesiyle mümkündür. Harcama talimatlarında hizmet gerekçesi, yapılacak işin konusu ve tutarı, süresi, kullanılabilir ödeneği, gerçekleştirme usulü ile gerçekleştirmeyle görevli olanlara ilişkin
bilgiler yer alır.”,
“Giderin gerçekleştirilmesi” başlıklı 33 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkrasında, “… Giderlerin gerçekleştirilmesi; harcama yetkililerince belirlenen görevli tarafından düzenlenen ödeme emri belgesinin harcama yetkilisince imzalanması ve tutarın hak sahibine ödenmesiyle tamamlanır.
Gerçekleştirme görevlileri, harcama talimatı üzerine; işin yaptırılması, mal veya hizmetin alınması, teslim almaya ilişkin işlemlerin yapılması, belgelendirilmesi ve ödeme için gerekli belgelerin hazırlanması görevlerini yürütürler.”,
hükümleri yer almaktadır.
Ayrıca, İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar’ın 12 nci maddesinin son fıkrasında, harcama yetkililerinin, yardımcıları veya hiyerarşik olarak kendisine en yakın üst kademe yöneticileri arasından bir veya daha fazla sayıda gerçekleştirme görevlisini ödeme emri belgesi düzenlemekle görevlendireceği, ödeme emri belgesini düzenlemekle görevlendirilen gerçekleştirme görevlilerinin, ödeme emri belgesi ve eki belgeler üzerinde ön mali kontrol yapacakları hükme bağlanmıştır.
Yukarıda belirtilen hükümlere göre, harcama yetkilisinin ve gerçekleştirme görevlisinin görevlerinin farklı kişiler tarafından yürütülmesi gerekmektedir.

Bunları da sevebilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

%d blogcu bunu beğendi:
Araç çubuğuna atla