Kadın Memur Doğumdan Önce Ne Kadar Süre Çalışabilir?

Kadın Memur Doğumdan Önce Ne Kadar Süre Çalışabilir?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre memur olarak görev yapanların doğuma bağlı olarak kullanabilecekleri izinlerden biriside doğumdan önce 8 ve doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere kullanılabilecek olan analık izni hakkıdır.

Bayan Memurun birden fazla çocuğa hamile olması durumunda yani ikiz,üçüz gibi çoğul gebelik durumunda doğumdan önceki 8 haftalık analık iznine 2 hafta daha eklenir.Bu nedenle çoğul gebelikte doğum öncesi analık izni 10 hafta olmaktadır.

Doğum öncesi memurun kullanma hakkı olan analık izni süresinin kullanılmayan süresi doğum sonrası süre eklenir.Doğum öncesi analık izni kullanmak istemeyen memur beklenen doğum tarihine göre ne zamana kadar görevine devam edebilir.?

Beklenen doğum tarihinden önce bayan memur son üç haftalık döneme kadar doktor raporu ile çalışmasında bir sakınca olmadığı takdirde görevine devam edebilir.Ancak son üç haftalık dönemde bayan memurun kurumda çalışması mümkün değildir.

Beklenen doğum tarihine son üç hafta kala bayan memurun analık iznine ayrılması zorunludur.

İlgili Yazılar

Leave a Comment