KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİLERİ 2019 YILINDA NE KADAR MAAŞ ALIYOR?

Genel İdare Hizmetleri Sınıfı kapsamında lise veya dengi okul, önlisans ya da lisans mezunu olarak istihdam edilebilen Koruma ve Güvenlik Görevlileri, en yüksek 5 inci derece kadroda görev yapabiliyorlar.

Güncel net maaşları

Lisans mezunu olarak “Koruma ve Güvenlik Görevlisi” unvanlı kadrolarda görev yapan Devlet memurlarının 2019 yılının ilk yarısındaki aylık net maaşlarının, her derece/kademe/hizmet yılı ve %15 gelir vergisi diliminde ne kadar olduğu, aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Koruma ve Güvenlik Görevlisi Net Maaşı (2019 yılının ilk yarısında)

D/K Hizmet Yılı Aylık Net Maaş
1/4 25 ve üstü 3.923 TL
1/4 24 3.921 TL
1/3 23 3.914 TL
1/2 22 3.906 TL
1/1 21 3.899 TL
2/3 20 3.887 TL
2/2 19 3.880 TL
2/1 18 3.873 TL
3/3 17 3.698 TL
3/2 16 3.692 TL
3/1 15 3.686 TL
4/3 14 3.653 TL
4/2 13 3.648 TL
4/1 12 3.643 TL
5/3 11 3.443 TL
5/2 10 3.495 TL
5/1 9 3.491 TL
6/3 8 3.487 TL
6/2 7 3.482 TL
6/1 6 3.478 TL
7/3 5 3.474 TL
7/2 4 3.470 TL
7/1 3 3.467 TL
8/3 2 3.391 TL
9/3 2 3.387 TL
9/2 1 3.384 TL
9/1 0 3.381 TL

Maaşınızı kendiniz hesaplamak için tıklayınız …

NOT:

  • Aile yardımı ve asgari geçim indirimi bakımından, bekar (ya da eşi çalışan) ve çocuksuz personele göre değerlendirme yapılmıştır.
  • Döner sermayeden yararlananlar için, sabit döner sermaye ödemesi (net ek ödeme miktarı kadar) hesaplamaya dahil edilmiştir.
  • Çalışılan kurumlardan ve yerlerden kaynaklı ödeme farklılıkları (zam ve tazminat, sosyal denge tazminatı gibi) dikkate alınmamıştır.
  • Sendika aidatı ve toplu sözleşme ikramiyesi ödemesi dikkate alınmamıştır.
  • Tabloda hizmet süresi 10 yıl ve daha az gösterilenlerin, 14.10.2008 tarihinden sonra işe girmiş oldukları varsayılmıştır. 
  • Tabloda, hizmet süreleri itibariyle ulaşılabilecek derece/kademeler tahmini olarak kullanılmıştır.  
  • Yabancı dil tazminatı ödemesi hesaplamaya dahil edilmemiştir.
  • Zorunlu Bireysel Emeklilik Sigortası primi kesintisi dikkate alınmamıştır. 

İlgili Yazılar

Leave a Comment