MEMURLARDAN BAZILARINA TAKSİ ÜCRETİ ÖDENİYOR

Devlet memuru olup da memuriyet mahalli dışında geçici olarak görevlendirilenlerden bazılarının, bu görevleri sırasında yapmış oldukları taksi ücreti harcamaları da kurumları tarafından karşılanabilmektedir.

Memuriyet mahalli dışına geçici görevle gönderilenlerin hangi masraflarının karşılanacağı 6245 sayılı Harcırah Kanununda düzenlenmiştir.

Geçici görev harcırahı

Görev mahalli dışına, bir görevi yerine getirmek ya da yetiştirilmek veya mesleki bilgilerinin artırmak amacıyla gönderilen memurlara; yol masrafı, yevmiye (gündelik) ve konaklama ücreti gibi unsurlardan oluşan geçici görev harcırahı ödenmektedir.

Geçici olarak memuriyet mahalli dışında görevlendirilenlere, geçici görev harcırahı ödemeleri kapsamında, taksi ücreti olarak yapmış oldukları bazı giderler de ödenebilmektedir.

Geçici görevde yol masrafı

Devlet memurlarının geçici görev nedeniyle yaptıkları yol masraflarının karşılanmasında, her memur için aynı uygulama söz konusu değildir.

Geçici görevde yol masrafı; (yurt içinde) kullanılan ulaşım aracının bilet ücreti tutarı üzerinden hesaplanmakta ve ayrıca gidiş ve dönüşte hamal, bagaj ve ikametgâh veya görev yeri ile istasyon, iskele veya durak arasındaki nakil vasıtası masrafları da yol masrafına ilave edilmektedir.

Ancak, yol masrafı ödemelerinde, Harcırah Kanununun 33/b maddesi kapsamında olup; teftiş, denetim, inceleme veya soruşturma amacıyla memuriyet mahalli dışında görevlendirilen memurlar hakkında farklı bir uygulamaya gidilmektedir.

Geçici görevde taksi ücreti

Geçici görev yerine gidişte veya dönüşte ikametgâh (veya görev yeri) ile istasyon, iskele veya durak arasındaki taksi ücreti yol masrafı olarak ödenebilmektedir. Ancak, seyahatin uçakla yapılması durumunda, havaalanı ile ikametgahın (veya görev yerinin) aynı şehirde olduğunda bu yerler arasında seyahat edilen taksi ücreti ödenebilirken, farklı şehirlerde olduğunda ise taksi ücreti ödenmemektedir.

Öte yandan, Harcırah Kanununun 33/b maddesi kapsamında olup da kurumlarınca belirlenen görev merkezi, mıntıka merkezi ve grup merkezi dışına teftiş, denetim, inceleme veya soruşturma görevi ile gönderilenlerden, görevlendirildikleri yerlerde görevlerine ilişkin olarak kurumlarınca taşıt sağlanmamış olması durumunda, bu yerlerde yaptıkları yol masrafı; acil ve zorunlu hâllerde taksi ücreti üzerinden, diğer durumlarda ise mutat taşıt ücreti üzerinden ödenmektedir. Bu şekilde ödenen yol masrafının bir günlük tutarı, ilgili personele o gün için ödenen gündelik tutarı kadar olabilmektedir.

İlgili Yazılar

Leave a Comment