Memurun Kazanılmış Hak Aylığında Aylıksız İzin Süreleri Dikkate Alınır mı?

657 sayılı Devlet memurları kanununa baktığımızda aylıksız izinlerden hangilerinin memurun kazanılmış hak aylığında dikkate alınacağına ilişkin hükümlerin olduğu görülecektir.İlgili kanuna göre ;

Doğuma Bağlı olarak alınan aylıksız izin süreleri ile askerlik sebebiyle alınan aylıksız izin sürelerinin kazanılmış hak aylığında değerlendirildiği görülecektir.

Doğuma Bağlı Alınan Aylıksız İzin Sürelerinin Kazanılmış Hak Aylığında Değerlendirilmesi

DMK 36 madde ortak hükümler başlığının C fıkrasının 8 nolu bendinde” 108 inci maddenin (B) fıkrası uyarınca kullanılan aylıksız izin süreleri, her yıl için bir kademe ilerlemesi ve her üç yıl için bir derece yükselmesi verilmek
suretiyle değerlendirilir.” hükmü yer almaktadır.İlgili kanun maddesinin atıfta bulunduğu 657 sayılı kanunun 108. maddesinin b bendinde yer alan izne baktığımızda ” Doğum yapan memura, 104 üncü madde uyarınca verilen doğum sonrası analık izni süresinin veya aynı maddenin (F) fıkrası uyarınca verilen izin süresinin bitiminden; eşi doğum yapan memura ise, doğum tarihinden itibaren istekleri üzerine yirmidört aya kadar aylıksız izin verilir.” hükmünün yer aldığı görülmektedir.

İlgili hükümleri birlikte değerlendirdiğimizde ise doğum yapan memurun kullanma hakkı bulunan 24 aylık aylıksız izin süresi ile eşi doğum yapan memurun kullanma hakkı bulunan 24 aylık ücretsiz izin süreleri memurun kazanılmış hak aylığında değerlendirilmelidir.

Askerliğe Bağlı Aylıksız İzin Sürelerinin Kazanılmış Hak Aylığında Değerlendirilmesi

Askerlik hizmeti için aylıksız izne ayrılan memurların askerde geçen sürelerinin kazanılmış hak aylığında değerlendirilmesi ile ilgili 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun  Muvazzaf askerliğe ayrılan memurların terhislerinde göreve başlatılmaları ile muvazzaf askerlikte geçen sürelerin kademe ve derece intibaklarında değerlendirilmesi başlıklı 83. maddesinde gerekli olan açıklamalar yapılmıştır.İlgili madde de yer alan ” muvazzaf askerlikte geçen süreleri muvazzaf askerliğe ayrıldıkları sırada iktisap etmiş oldukları derecede kademe ilerlemesi yapılmak suretiyle değerlendirilir. Bu gibilerin muvazzaf askerliğe ayrılmadan önce işgal ettikleri kadroda kazandıkları kademe ilerlemeleri ayrıca gözönünde bulundurulur. Askerlik öncesi kademe ilerlemeleri ile askerlikte geçen süre toplamının 3 yılı aşan kısmı usulü dairesinde üst dereceye terfi ettikleri zaman bu derecede kademe ilerlemesi yapılmak suretiyle değerlendirilir” hükmüne göre askerlik hizmeti için alınan aylıksız izinlerde geçen süreler memurun kazanılmış hak aylığında dikkate alınmalıdır.

Bunları da sevebilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

%d blogcu bunu beğendi:
Araç çubuğuna atla