Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk kimdir?

Ziya Selçuk, Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu eski Başkanıdır. Selçuk 21 Mart 2003 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı görevine geldi ve 8 Mayıs 2008 tarihinde görevinden ayrıldı.

Selçuk, çoklu zeka kuramı ile ilgili olarak kitaplar yazmaktadır.

Bunun yanı sıra Ziya Selçuk Gazi Üniversitesi gazi eğitim fakültesi, sınıf öğretmenliği ana bilim dalında öğretim görevlisi olarak da görev almıştır.

Selçuk, Ankara merkezli Maya Okulları kurucusu ve eğitim siyaseti kuruluşu TEDMEM Direktörüdür.

TED Üniversitesi mütevelli başkan yardımcılığı da yapan Selçuk, Kültür Üniversitesi mütevelli üyeliği, ERG yönetim kurulu üyeliği, TUBİTAK-SOBAG Yürütme Kurulu üyeliği, Satranç Federasyonu Yönetim Kurulu üyeliği, Voleybol Federasyonu Eğitim Kurulu Başkanlığı, PDR Derneği Yöneticiliği, köşe yazarlığı, Dünya Bankası-UNİCEF proje uzmanlığı gibi görevlerde bulunmuştur.

Halen, dünyaya yeni bir eğitim anlayışı sunma çabasında olan Dokuz Tip Mizaç Modeli Derneği‘nin kurucu başkanlığı, Türk Zeka Vakfı yönetim kurulu üyeliği, BGA kurucu ortaklığı, Eğitim ve Bilim dergisi editörlüğü, Yunus Emre Enstitüsü Bilim Diplomasisi kurul üyeliği, Maya Okulları kuruculuğu görevlerini yürütmektedir. Ayrıca her yıl yüzlerce konferans vermekte ve resmi okullarda gönüllü danışmanlık yapmaktadır.

Ankara, 1961 doğumlu Selçuk evli ve 3 çocuk sahibidir.

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimlerinden 1982 yılında mezun olan Selçuk, yüksek lisansını Eğitimde Psikolojik Hizmetler (Gelişim Psikolojisi) alanında, doktorasını ise Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanında yaptı

ZİYA SELÇUK’UN KİTAPLARI

. İnsan İlişkilerinde Kendini Açma. Vadi Yayıncılık, Ankara, 1995.

. Gelişim ve Öğrenme. Nobel yayıncılık. Ankara, 1998

. Okul Deneyimi ve Uygulama. Nobel Yayıncılık. Ankara: 1998

. Dikkat Eksikliği ve Hiperaktif Çocuklar. Pegem, Ankara 2000

. Sınıf İçi Rehberlik Uygulamaları. Pegem. Ankara. 2000.

ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE TAM METNİ BASILMIŞ MAKALELER

Çocuk İstismarı ve İhmali. S.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi. 1988, Sayı 2.

Eğitimde Sınavın Yeri ve İlgili Görüşler. Milli Eğitim. 1988, Sayı 73, s.46

Sınav Kaygısı. Eğitim ve Bilim, 1987, Sayı 66, s.35

İlkokulda Matematik Öğretimi. S.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi. Sayı II.

Eğitimde Bilgisayar Kullanımı. Çağdaş Eğitim. Mart 1989, Sayı 142, s.26.

Öğrenme ve Öğretme Sürecinin Etkililiğini Arttırmada Öğrenme Stratejilerinin Kullanılması: Genel Bir İnceleme. Eğitim. 1992, Sayı 1. (G.Ü. Araştırma Görevlisi B. Öztürk ile birlikte.)
Psikolojik Yardım İlişkilerinde İnformel Kaynaklar: Güzin Abla Örnek olayı. Eğitim. 1992, Sayı 2.
Çocuk Korkularıyla İlgili Danışma Yaklaşımları. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. Sayı 4. Ankara , 1995.

“Bir Eğitim ve Rehberlik Sorunu: Okullarda Kopya Çekme”. Eğitim Yönetimi. Sayı 3. Ankara , 1995.

10-16 Yaş Çocukların Merak Ettikleri Cinsel Konulara İlişkin Bir Araştırma. (Özet). Eğitim, Sayı 7, 90-96, 1994
” Zorunlu Öğretim Üzerine” Türk Yurdu. C.17. s.123.
“Örnek Bir Oriyantasyon Programı”. Eğitim Yönetimi Dergisi. Sayı 5, 44

İlgili Yazılar

Leave a Comment