Müdür Yardımcısıyken Müdür Kadrosuna Atananın Maaşı Ne Kadar Artıyor?

Şube Müdürü/Müdür ve Müdür Yardımcısı kadrosunda (kadro unvanı farklı olan müdür ve müdür yardımcıları hariç) olup aylık/kadro derecesi aynı olan Devlet memurlarının; ek göstergeleri ile emeklilik hakları da aynı seviyede olurken, haklarında uygulanan özel hizmet tazminatı ve ek ödeme oranları ile yan ödeme puanları farklı olduğundan aylık maaş miktarları aynı değildir.

Şube Müdürü/Müdür kadro unvanlı olanlar ile Müdür Yardımcısı kadro unvanlı olanların aylık maaş ve emeklilik haklarının nasıl olduğunu görebilmek amacıyla, bu unvanlarda görev yapanların; kadro derecesi 1, emekli keseneğine esas seviyesi 1/4, hizmeti 30 yıl olarak 15 Aralık 2018 tarihinden önce emekliye ayrılmaları durumunda alabilecekleri aylık net maaş ile mekli maaş ve ikramiyesinin miktarına ilişkin bilgilere aşağıdaki Tabloda yer verilmiştir.

Tabloda emekli maaş ve ikramiyesine ilişkin hesaplama, 1 Ekim 2008 tarihinden önce T.C. Emekli Sandığı Kanununa tabi bir göreve başlamış olanlara ilişkindir.

Müdür Yardımcısı ile Şube Müdürü/Müdür maaş ve emeklilik hakları arasındaki fark

Unvan Hizmet Yılı D/K Aylık Net Maaş Emekli Aylığı Emekli İkramiyesi
Müdür / Şube Müdürü 30 1/4 5.103 TL 2.569 TL 82.345 TL
Müdür Yardımcısı 30 1/4 4.925 TL 2.569 TL 82.345 TL
Müdür ile Müdür Yardımcısı arasındaki aylık maaş ve emeklilik hakları farkı 178 TL 0 TL 0 TL

NOT: Maaş hesaplamasında;

**Aile yardımı ve asgari geçim indirimi bakımından, bekar (ya da eşi çalışan) ve çocuksuz personele göre değerlendirme yapılmıştır.

**Döner sermayeden yararlananlar için, sabit döner sermaye ödemesi (net ek ödeme miktarı kadar) hesaplamaya dahil edilmiştir.

**Çalışılan kurumdan kaynaklı zam ve tazminat ödemesi farklılıkları dikkate alınmamıştır.

**Sendika aidatı ve toplu sözleşme ikramiyesi ödemesi dikkate alınmamıştır.

**Gelir Vergisi oranı %15 olarak uygulanmıştır.

**Bireysel Emeklilik Sigortası (BES) primi ksintisi dikkate alınmamıştır.

**Yabancı Dil Tazminatı hesaplamaya dahil edilmemiştir.

İlgili Yazılar

Leave a Comment