Özel Klinikten Alınan Rapor Hastalık İznine Çevrilir mi?

Bilindiği üzere Devlet memurlarına verilecek olan hastalık raporlarına  ilişkin ayrıntı açıklama Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ile yapılmıştır.

İlgili yönetmeliğin 5 inci maddesinde; “(1) Memurların hastalık raporlarının, 5510 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatında belirtilen usûl ve esaslar çerçevesinde kendilerini tedavi eden kurum tabipliği, aile hekimliği veya SGK ile sözleşmeli sağlık hizmeti sunucuları tarafından düzenlenmesi esastır.” hükmüne yer verilmiştir.

İlgili hükümden de anlaşılacağı üzere sgk ile sözleşmesi olmayan özel muayenehaneden alınan sağlık raporları hastalık iznine çevrilmede direkt olarak kullanılamayacaktır.

İlgili sağlık raporları ancak  Yine aynı yönetmelikte yer alan  SGK ile sözleşmesi bulunmayan sağlık hizmeti sunucuları tarafından verilen ve istirahat süresi on günü geçmeyen raporlar, SGK ile sözleşmeli sağlık hizmeti sunucusu hekim tarafından, istirahat süresi on günü aşan raporlar ise SGK ile sözleşmeli sağlık hizmeti sunucusu sağlık kurulunca onandığı takdirde geçerli olur…hükmüne göre sgk ile sözleşmeli sağlık hizmetinde görev yapan doktorca onaylanması halinde hastalık iznine çevrilebilecektir.

Bunları da sevebilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

%d blogcu bunu beğendi:
Araç çubuğuna atla