POLİS MEMURU İLE KOMİSER YARDIMCISI MAAŞI ARASINDAKİ FARK NE KADAR?

Emniyet Genel Müdürlüğü emrinde Emniyet Hizmetleri Sınıfı kapsamında “polis memuru” ve “komiser yardımcısı” kadro unvanlı Devlet memurları da görev yapmaktadır.

Komiser Yardımcısı ile Polis Memuru kadrolarında görev yapanların aylık net maaş miktarları arasında farklılık bulunmakla birlikte, emeklilik bakımından aynı haklara sahiptirler.

“Polis Memuru” ve “Komiser Yardımcısı” unvanlı Devlet memurlarının güncel aylık net maaşlarının kadar olduğu ile maaş miktarları arasında ne kadar fark olduğu bilgilerine hazırladığımız aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.

Polis Memuru ve Komiser Yardımcılarının güncel maaşları

Tabloda; lisans mezunu olarak “Polis Memuru” ve “Komiser Yardımcısı” unvanlı kadrolarda görev yapanların 2019 yılının ilk yarısındaki aylarda alacakları aylık net maaş miktarının her derece/kademe ve hizmet yılında en az ne kadar olacağına ilişkin bilgiler yer almıştır.

Öte yandan, aylık net maaş miktarları hesaplanırken; bazı birimlerde ve yerlerde görev yapanlara daha yüksek miktarda ödenen zam ve tazminatlar dikkate alınmamış olduğundan, bu kadrolarda olanların alabileceği en düşük maaş miktarlarına ulaşılmıştır.

D/K Hizmet Yılı Net Maaş (2019 yılının ilk yarısında) Aradaki Fark
Polis Memuru Komiser Yardımcısı
1/4 25 + 5.074 TL 5.186 TL 112 TL
1/4 24 5.072 TL 5.184 TL 112 TL
1/4 23 5.070 TL 5.183 TL 113 TL
1/4 22 5.068 TL 5.181 TL 113 TL
1/4 21 5.066 TL 5.179 TL 113 TL
1/3 20 5.059 TL 5.172 TL 113 TL
1/2 19 5.052 TL 5.164 TL 112 TL
1/1 18 5.044 TL 5.157 TL 113 TL
2/3 17 4.964 TL 5.076 TL 112 TL
2/2 16 4.957 TL 5.069 TL 112 TL
2/1 15 4.950 TL 5.062 TL 112 TL
3/3 14 4.939 TL 5.052 TL 113 TL
3/2 13 4.933 TL 5.046 TL 113 TL
3/1 12 4.927 TL 5.040 TL 113 TL
4/3 11 4.876 TL 4.988 TL 112 TL
4/2 10 4.785 TL 4.883 TL 98 TL
4/1 9 4.780 TL 4.877 TL 97 TL
5/3 8 4.659 TL 4.779 TL 120 TL
5/2 7 4.655 TL 4.774 TL 119 TL
5/1 6 4.650 TL 4.769 TL 119 TL
6/3 5 4.636 TL 4.756 TL 120 TL
6/2 4 4.632 TL 4.751 TL 119 TL
6/1 3 4.628 TL 4.747 TL 119TL
7/3 2 4.596 TL 4.715 TL 119 TL
8/3 2 4.467 TL 4.673 TL 206 TL
8/2 1 4.464 TL 4.670 TL 206 TL
8/1 0 4.460 TL 4.666 TL 206 TL

Maaşınızı kendiniz hesaplamak için tıklayınız …

NOT:

  • Aile yardımı ve asgari geçim indirimi bakımından, bekar (ya da eşi çalışan) ve çocuksuz personele göre değerlendirme yapılmıştır.
  • Çalışılan yer ve birimden kaynaklı ödeme farklılıkları
  • Tabloda hizmet süresi 10 yıl ve daha az gösterilenlerin, 14.10.2008 tarihinden sonra işe girmiş oldukları varsayılmıştır. 
  • Tabloda, hizmet süreleri itibariyle ulaşılabilecek derece/kademeler tahmini olarak kullanılmıştır.  
  • Yabancı dil tazminatı ödemesi hesaplamaya dahil edilmemiştir.
  • Zorunlu Bireysel Emeklilik Sigortası primi kesintisi dikkate alınmamıştır.
  • Tayın bedeli dikkate alınmamıştır. 

İlgili Yazılar

Leave a Comment