Proje Okullarına Atama için Yürütmeyi Durdurma Kararı

Eğitim-Sen tarafından açılan dava da , MEB’in proje Okullarına duyuruya çıkmadan öğretmen ataması yapılmasına mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Sendikadan Yapılan Açıklama:

Anımsanacağı gibi, (Milli Eğitim Bakanlığı Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumları Yönetmeliğinin) Proje okulları yönetmeliğinin bazı maddelerinin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle dava açmıştık. Danıştay İkinci Dairesi, açtığımız davada yürütmenin durdurulması isteğimizin reddine karar verdiğinden, Danıştay İdari Dava Daireleri Kuruluna başvurmuş, karara itiraz etmiştik.
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu itirazımız kısmen kabul etmiş, Yönetmeliğin Öğretmen olarak atanacaklarda aranacak genel şartlar’ başlıklı 8. Maddesi ile “Yönetici olarak görevlendirileceklerde ve öğretmen olarak atanacaklarda aranacak özel şartlar” başlıklı 10. Maddelerinde öğretmen atamalarında duyuruya yer verilmemesine ilişkin eksik düzenleme ile yönetici olarak görevlendirileceklerde duyuruya yer verilmemesine ilişkin eksik düzenlemenin yürütmesini durdurmuştur.
Buna göre PROJE OKULLARINA DUYURU YAPILMADAN YÖNETİCİ VE ÖĞRETMEN ATANAMAYACAKTIR.

İlgili Yazılar

Leave a Comment