Rektörlüğe 3 yıl profesörlük şartı

Üniversite rektör atamaları ve subay terfilerinde yeni değişikliklere gidildi. Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nde öne çıkan düzenlemelerden bazıları şöyle: Üniversitelere rektörlük atamalarında yeni düzenleme yapıldı. Yapılan düzenleme kapsamında, üniversite rektörleri en az 3 yıl profesörlük yapanlar arasından Cumhurbaşkanı tarafından atanacak.

SUBAY TERFİLERİNE DÜZENLEME

Türk Silahlı Kuvvetleri’nde asteğmen-albay rütbeleri arasındaki rütbe terfileri Milli Savunma Bakanı tarafından yapılacak. Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlıklarında astsubaylığa ve subaylığa terfiler, İçişleri Bakanı’nın onayıyla gerçekleşecek. Öte yandan Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nda proje hazırlanması veya yürütülmesi için proje süresince ve üç yıla kadar sözleşmeli yerli ve yabancı uzman çalıştırılabilecek.

TARİH VE PSİKOLOJİ BÖLÜMLERİNE KAYMAKAMLIK YOLU

Kaymakam adaylığı şartlarında değişikliğe gidildi. Kaymakam adaylarına öngörülen şartlar yanında uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, iktisat, işletme, maliye ve finans, sosyoloji, halkla ilişkiler ve tanıtım, psikoloji bölümlerinden veya bu bölümlerden herhangi birinin müfredatında yer alan derslerin en az yüzde seksenine sahip olan diğer bölümlerden ya da hukuk fakültelerinden mezun olmaları veya üniversitelerin sosyal bilimler, mühendislik fakülteleri ile tarih bölümlerinde en az dört yıllık lisans eğitimi yapmış ve uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, hukuk ve iktisat alanlarında lisansüstü eğitim yapmış olmaları gerekecek.

AB BAŞKANLIĞI KURULDU

Sağlık Bakanlığı’na bağlı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB), bilim insanlarının ve araştırmacıların yetiştirilmeleri ve geliştirilmelerine imkanlar sağlayacak. AB Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile Dışişleri Bakanlığı ile birleştirildi. Yerine dünkü kararnameyle Dışişleri Bakanlığı bünyesinde AB Başkanlığı kuruldu.

GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ

AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı da kuruldu. Söz konusu başkanlık, AB’nin eğitim ve gençlik programlarını Türkiye’de duyurmak, bu programlara katılım çalışmalarını yürütecek, koordine edecek ve Avrupa Komisyonu’na rapor halinde sunacak. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ne göre Resmi Gazete, internet ortamında Cumhurbaşkanlığı’nca yayımlanacak. Gazete, gerek görüldüğü takdirde basılı olarak da yayımlanabilecek.

İlgili Yazılar

Leave a Comment