RESMİ GAZETE KARARLARI – 31 EKİM 2017

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARI

2017/10925     Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının 2018 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programının Tespiti Hakkında Karar

 

YÖNETMELİKLER

—   Kalkınma Ajansları Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Erzincan Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim- Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

—   İbn Haldun Üniversitesi Sözlü Tarih ve Toplumsal Hafıza Uygulama ve Araştırma Merkezi (SÖZMER) Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

—   Kooperatif ve Üst Kuruluşlarının Olağan Genel Kurul Toplantılarının Birleştirilerek Yapılması Hakkında Tebliğ

—   Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2010/6)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2017/4)

 

KURUL KARARLARI

—   Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 26/10/2017 Tarihli ve 7391, 7398, 7399, 7400, 7401, 7402, 7403 ve 7404 Sayılı Kararları

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

YARGITAY KARARI

—   Yargıtay 3. Hukuk Dairesine Ait Karar

 

İLÂNLAR

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

İlgili Yazılar

Leave a Comment