RESMİ GAZETE KARARLARI – 6 KASIM 2017

6 Kasım 2017 tarihli Resmi Gazete yayımlandı.

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

ATAMA KARARI

— Çevre ve Şehircilik Bakanlığına Ait Atama Kararı

 

YÖNETMELİKLER

—   İzmir Demokrasi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

—   İzmir Demokrasi Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

—   Kocaeli Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Kocaeli Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

—   Süleyman Demirel Üniversitesi Yenilikçi Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

İLÂNLAR

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

İlgili Yazılar

Leave a Comment