Sağlıkçıya zam ve erken emeklilik.

Sağlıkçıların 10 yıldır beklediği özlük hakları ve maddi gelirlerini düzeltecek düzenlemeler tek kalemde gerçekleşecek. Gelirlerde artış ve erken emeklilik imkanı sağlanacak. İşte yeni düzenlemeler:

Emekli Sandığı‘ndan doktorlara ve diş hekimlerine ek zam gelecek. Aylıklarıyla birlikte makam tazminatı ödenmesine hak kazanamamış olan ve ilave aylık alamayan emekli doktor ve diş hekimlerine her ay ilave ödeme yapılacak. Bu ödeme uzman olanlarda 2 bin 5, uzman olmayanlarda bin 533 lira olacak. Bu ödeme memur zamlarıyla yükselecek.

Sağlık personelinden bazıları için her 1 yıllık çalışma karşılığı 2 ay fiili hizmet zammı verilecek. Bu düzenlemeden, ‘insan sağlığına ilişkin işler’de; hemşirelik ve eczacılık dahil olmak üzere sağlık meslek mensubu sayılan ve insan sağlığı için koruyucu, teşhis, tedavi ve rehabilite edici hizmetlerde çalışanlar yararlanacak. Böylelikle sağlıkçılar her 6 yıllık hizmetleri karşılığında 1 yıl kazanarak erken emeklilikten yararlanacak.

Düzenleme ile organ nakli, beyin cerrahi, kalp cerrahi gibi üst düzey ameliyatları gerçekleştiren doktorlara döner sermaye katkı payından kaynaklanan tavan sınırlaması kaldırıldı. Yapılan ameliyat kadar döner sermaye geliri alabilecekler..

İlgili Yazılar

Leave a Comment