SGK Borcu Zamanaşımına Uğrayanlara İhalelere Katılma Engeli

SGK, 2018 /32 sayılı Genelge  ile 2012/27 sayılı Genelge’de değişiklik yaptı. Genelge ile zamanaşımına uğramış borçlarla ilgili düzenlemeler yapıldı. 2018/32 sayılı Genelge ile yapılan değişiklikler özellikle de ihalelere giren şirketleri yakından ilgilendiren hükümler içeriyor.

Yayımlanan genelgede yer alan önemli hususlar aşağıda yer almaktadır.

– 2018/32 sayılı Genelge öncesinde on yıllık zamanaşımına uğrayan borçlar kayıtlardan mahkeme kararı ile silinmekteydi. Mahkemelerin iş yükü arttığı için bu uygulamadan vazgeçildi. Zamanaşımına uğramış borçların kayıtlardan silinmesi için mahkeme kararı aranmayacak.

-SGK, kayıtlarını tarayarak kuruma borcu olanların tespiti yoluna gidecek. Borcunun zamanaşımına uğradığı belirlenenlere Borç Bilgilendirme Formu gönderilerek 15 gün içinde borcun ödenmesi talep edilecek. Rızaen yapılacak ödemeler kabul edilecek.

Borçlular tarafından ödeme yapılmaması halinde herhangi bir mahkeme ilamı aranmaksızın zamanaşımına girmiş borcun 6183 sayılı Kanun kapsamında takibi mümkün olmadığından, bu borçlar icra servisine gönderilmeyecek olup muhasebe sisteminin ilgili hesabında tutulacak.

-Kendisine ödeme emri belgesi gönderilen borçlu, kendisine tebligat yapıldıktan sonra 15 gün içinde borcun zamanaşımına uğradığına dair itiraz edebilir. İtiraz Prim Tahakkuk İtiraz Komisyonunca incelenecek , zamanaşımına girdiği tespit edilen alacaklara ait icra takip dosyası alacaklı servise iade edilecek.

-Borcun zamanaşımına uğraması sebebiyle icrai takibat yapılmayacak fakat kişi kayıtlarda borçlu olarak gözükecek.

-Kişinin kayıtlarda borçlu olarak gözükmesinin ise aşağıda yer alan etkileri olacak.

a-İsteklilerin ihalelere katılımları için SGK ve vergi borcunun olmaması gerekmektedir. Borç zamanaşımına uğramış olsa dahi kişi kayıtlarda borçlu olarak gözükeceği için, borcu yoktur yazısını alamayacak. Borcu yoktur yazısını alamadığından dolayı da ihalelere katılamayacak. Kurumca uygulanan teşvik, destek ve indirimlerden faydalanamayacak.

b-SGK’lıların sağlık hizmetinden faydalanmaları için prim borçlarının bulunmaması gerekiyor. Zamanaşımına uğrayan borcunu ödemeyen kişiler sağlık hizmetinden  faydalanamayacak.

c-İhale konusu veya özel bina inşaatlarında yapılan araştırma işlemi sonucunda saptanan fark işçilik borçlarına da zamanaşımı itirazında bulunulabilecek. İtirazın haklı görülmesi halinde borç zamanaşımına uğrayacak. Ancak kişi kayıtlarda borçlu gözükmeye devam edecek ve bahse konu bu borçlar ödenmeden ihale konusu işlerde teminatın iadesi yapılmayacak. Özel bina inşaatlarında ise iskan için ilişiksizlik belgesi verilmeyecek .

İlgili Yazılar

Leave a Comment