Soruşturmalarda kullanılacak belgeler yayımlandı

MEB Teftiş Kurulu Başkanlığı inceleme ve soruşturma ile ön incelemede kullanılacak belge örneklerini yayımladı.

İNCELEME ve SORUŞTURMA ile ÖN İNCELEMEDEKULLANILACAK BELGE ÖRNEKLERİ

1. Şikâyetçi İfade Tutanağı
2. Tanık İfade Tutanağı (Yeminsiz)
3. Tanık İfade Tutanağı (Yeminli)
4. Yazılı İfade Tutanağı
5. Hakkında Soruşturma Yapılana Ait İfade Tutanağı
 

 

 

 

6.

Hakkında Ön İnceleme Yapılana Ait İfade Tutanakları

6.1. Müdafi Talebi Olmadığında Düzenlenecek İfade Tutanağı

6.2. Müdafi Seçme Hakkı Kullanılacağı Açıklandığında Düzenlenecek İfade Tutanağı

6.3. Müdafi Seçme Hakkı Kullanılacağı ve Baro Tarafından Görevlendirilecek Müdafi İstenildiği Açıklandığında Düzenlenecek İfade Tutanağı

6.4. Müdafi Seçebilecek Durumda Olmadığının Beyan Edilmesi Üzerine İlgili Yer Baro Başkanlığına Yazılacak Yazı Örneği

6.5. Müdafi Seçme Hakkı Kullanıldığında Düzenlenecek İfade Tutanağı

7. İhbar ve Şikâyetlerle İlgili Tutanak
8. Disiplin Soruşturmasında Tanığın Yazılı Olarak Davet Edilmesi/Çağrı Kâğıdı
9. Ön İncelemede Tanığın Yazılı Olarak Davet Edilmesi/Çağrı Kâğıdı
10. Disiplin ve Ön İncelemede Çağrı Kâğıdının Tebliğ-Tebellüğ Tutanağı
11. Ön İncelemede, Çağrı Kâğıdına Rağmen Gelmeyen Tanıkla İlgili Yetkili Mercie Yazılan Yazı
12. Bilgi ve/veya Belge İsteme Yazısı (1)
13. Bilgi ve/veya Belge İsteme Yazısı (2)
14. Bilgi ve/veya Belge İsteme Yazısı (3)
15. 15.1. Cumhuriyet Başsavcılığına Suç Duyurusu Yazısı Kapağı
15.2. Cumhuriyet Başsavcılığına Suç Duyurusu Yazısı
16. 16.1.Diğer Bakanlık Mesupları ile İlgili Suç Duyurusu Yazısı Kapağı
16.2.Diğer Bakanlık Mensupları ile İlgili Suç Duyurusu Yazısı
17. Suç Duyurusu Yazısı/Rapor Kapağı
18. 18.1.4483 Sayılı Kanuna Göre Yetkili Mercie Yapılacak Suç Duyurusu/Tevdi Yazısı/Raporu Kapağı
18.2.4483 Sayılı Kanuna Göre Yetkili Mercie Yapılacak Suç Duyurusu/Tevdi Yazısı/Raporu
19. 19.1.Ön İnceleme Raporu Kapağı
19.2.Ön İnceleme Raporu
20. Disiplin Soruşturması Olur İstem Yazısı-1
21. Disiplin Soruşturması Olur İstem Yazısı-2
22. Bilirkişi Görevlendirme Konusunda İlgili Kuruluşa Yazılan Yazı
23. Bilirkişi Görevlendirme Yazısı
24. Bilirkişi Göreve Başlama Tutanağı
25. Bilirkişi Raporu
26. Bilirkişi Ücret Tespit Kararı
27. Bilirkişi Ücret Ödeme Yazısı
28. 28.1.İnceleme ve Soruşturma Raporu Kapağı
28.2.İnceleme ve Soruşturma Raporu
29. Dizi Pusulası
30. 30.1.Ön Rapor Kapağı
30.2.Ön Rapor
 

 

 

31.

Görevden Uzaklaştırma

31.1. Görevden Uzaklaştırma Yazısı

31.2. Görevden Uzaklaştırma Yazısının Teslim ve Tesellüm Belgesi

31.3. Görevden Uzaklaştırmanın Birim/Kurum Yöneticisine Bildirilmesi İle İlgili Yazı

31.4. Görevden Uzaklaştırmanın İlgili Mülki Amire Bildirilmesi İle İlgili Yazı

31.5. Görevden Uzaklaştırmanın Bakanlığa Bildirilmesi İle İlgili Yazı

32. Tanık İçin Naip Tayin Yazısı
33. Tanık İçin İstinabe Talimatı
34. İtham Edilen (Sorumlu Görülen) İçin İstinabe Talimatı
 

35.

Yetkilendirme

35.1. İnceleme ve Soruşturmalarda Gerektiğinde Heyet Adına İfade Alınması (Yetkilendirme) Kararı

35.2. İfade Alınma Esasları

36. Soruşturmaya Konu Olan Eşyaya Elkoyma Tutanağı
 

37.

İmza ve Yazı Tetkiki

37.1. İmza ve/veya Yazı Tespiti İçin Kriminal Daire Başkanlığına Yazılacak Yazı

37.2. İmza Tetkiki veya Yazı Yazdırılması Tespit Tutanağı

38. İnceleme ve Soruşturma Planı Örneği

İlgili Yazılar

Leave a Comment