Yarım Çalışma Ödeneğinden Kimler, Nasıl Faydalanabilir?

Doğum yapan işçilerin faydalanacağı haklardan birisi de yarım çalışma ödeneğidir. Yarım çalışma ödeneği, 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında kullanılan analık izni bittikten sonra haftalık çalışma saatinin yarısı kadar ücretsiz izin verilen kişilere İşsizlik Sigortası Kanunu kapsamında verilen ödenektir.

Devamını Oku
Araç çubuğuna atla