Uzman Jandarmanın Astsubaylığa Geçiş Yaşı yükseliyor

Uzman Jandarmanın Astsubaylığa Geçiş Yaşı 35 e Çıkıyor

Meclise sunulan torba yasanın 28. maddesinde yer alan düzenleme ile 3466 sayılı yasanın 18. maddesinde yapılacak değişiklikle uzman jandarma olarak görev yapanların astsubaylığa giriş yaşı arttırılıyor.

Torba Yasada Olan Düzenleme 

MADDE 28- 28/5/1988 tarihli ve 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanununun 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (3) numaralı alt bendinde yer alan “31” ibaresi “35” olarak değiştirilmiştir.

İlgili Kanunun 18 maddesine göre uzman jandarmaların astsubaylığa geçmelerinde yaş şartı 31 yaşından gün almamış olmak şeklindeyken bu yaş sınırı 35 yaşından gün almamış olarak değiştirilmektedir.

Şu An Yürürlülükte Olan Düzenleme 

Astsubaylığa Geçirilme (1)
Madde 18 – (Değişik: 25/5/2003-4861/15 md.)
Uzman jandarmaların astsubaylığa geçirilmesi ile ilgili usul, esas ve şartlar aşağıda belirtilmiştir :
a) Bu bentteki şartları sağlayan uzman jandarmalardan, Jandarma Genel Komutanlığının ihtiyaç duyacağı miktar
kadarı, Jandarma Genel Komutanlığı tarafından görülecek lüzum üzerine kendi sınıflarında veya öğrenimleri ile ilgili ihtiyaç
duyulan sınıflarda astsubay çavuşluğa nasbedilirler.
1. Kendi nam ve hesabına Genelkurmay Başkanlığı tarafından tespit edilecek fakülte, yüksek okul veya meslek
yüksek okullarından mezun olmak,
2. Muvazzaf astsubay olmaya istekli olmak,
3. 31 yaşından gün almamış olmak, (2)
4. En az üç yıl uzman jandarma olarak görev yapmış olmak,
5. Yönetmelikte öngörülen sınavlarda başarılı olmak,

İlgili Yazılar

Leave a Comment