Vergi Dilimi Oranları Değişmelidir

Sendikadan Yapılan Açıklama:

Anadolu Eğitim Sendikası olarak memurlara uygulanan vergi dilimi matrahlarının değişmesi için Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığına ve Milli Eğitim Bakanlığına başvuruda bulunduk. Söz konusu başvuruda; memurların aldıkları maaş zamlarının özellikle yılın ikinci yarısından itibaren vergi diliminden dolayı azaldığını memura bir çeşit ceza kesildiğini belirttik. Enflasyon ve dövizdeki değişimlerle fiyatlarda artış yaşanması, memurun zor günler yaşaması demektir. Çözüm için mutlaka adım atılması ve yıl sonu itibariyle kanun üzerindeki değişikliklerde vergi dilimi matrahlarının yüksek tutulmasının yerinde bir uygulama olacağını belirttik.

 

Hazine ve Maliye Bakanlığı’na gönderilen yazı

Sayı : 1008-18/5046 Tarih:14/09/2018
Konu: Vergi Dilimi Oranları

T.C.
Hazine ve Maliye Bakanlığı
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına

İlgi: a) 31/12/1960 Tarih ve 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu
b) 10/12/2003 Tarih ve 5018 Sayılı Kamu Malî Yönetimi Ve Kontrol Kanunu
c) 25/06/2001 Tarih ve 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Ve Toplu Sözleşme
Kanunu
d) 14/07/1965 Tarih ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

Bilindiği üzere İlgi a) Kanunu 103. maddesi gereğince vergi dilimi matrah oranları değişmektedir. Bu oranlara göre memurların devlete ödediği gelir vergisi % 15’ten %20’ lere ardından % 27 ve % 35’lere kadar çıkmaktadır. Yıllar itibariyle vergi dilimi matrahları az yükseltildiği için bu durum memurların vergi dilimine erken girmesine neden olmuştur. Özellikle yılın ikinci yarısından itibaren vergi diliminden dolayı memur maaşları azalmakta ve memura bir çeşit ceza kesilmektedir. Gelir vergisinin vergi çeşitleri içerisinde önemli bir yeri vardır ancak memurun almış olduğu maaş zamlarının karşısında vergi dilimine girilmesi, zammın maaşlar üzerinde bir anlamının olmamasına neden olmaktadır. Enflasyon ve dövizdeki değişimlerle fiyatlarda artış yaşanması, memurun zor günler yaşaması demektir.

Çözüm için mutlaka adım atılmalı ve hiç olmazsa yıl sonu itibariyle kanun üzerindeki değişikliklerde vergi dilimi matrahlarının yüksek tutulması yerinde bir uygulama olacaktır.
Gereğini arz ederiz.

 

 

MEB’e gönderilen yazı

Sayı : 1009-18/5047 Tarih:14/09/2018
Konu: Vergi Dilimi Oranları

T.C.
Milli Eğitim Bakanlığı
Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğüne

İlgi: a) 31/12/1960 Tarih ve 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu
b) 10/12/2003 Tarih ve 5018 Sayılı Kamu Malî Yönetimi Ve Kontrol Kanunu
c) 25/06/2001 Tarih ve 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Ve Toplu Sözleşme
Kanunu
d) 14/07/1965 Tarih ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

Bilindiği üzere İlgi a) Kanunu 103. maddesi gereğince vergi dilimi matrah oranları değişmektedir. Bu oranlara göre memurların devlete ödediği gelir vergisi % 15’ten %20’ lere ardından % 27 ve % 35’lere kadar çıkmaktadır. Yıllar itibariyle vergi dilimi matrahları az yükseltildiği için bu durum memurların vergi dilimine erken girmesine neden olmuştur. Özellikle yılın ikinci yarısından itibaren vergi diliminden dolayı memur maaşları azalmakta ve memura bir çeşit ceza kesilmektedir. Gelir vergisinin vergi çeşitleri içerisinde önemli bir yeri vardır ancak memurun almış olduğu maaş zamlarının karşısında vergi dilimine girilmesi, zammın maaşlar üzerinde bir anlamının olmamasına neden olmaktadır. Enflasyon ve dövizdeki değişimlerle fiyatlarda artış yaşanması, memurun zor günler yaşaması demektir.

Çözüm için mutlaka adım atılmalı ve hiç olmazsa yıl sonu itibariyle kanun üzerindeki değişikliklerde vergi dilimi matrahlarının yüksek tutulması yerinde bir uygulama olacaktır.
Gereğini arz ederiz.

İlgili Yazılar

Leave a Comment