Yarışmalarda Görev Alan Memurlara Ödenen Ücret Artışı Ne Kadar Olacak?

Yarışmalarda Görev Alan Memurlara Ödenen Ücret Artışı Ne Kadar Olacak?

Kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan etüt, plan, proje, güzel sanatlar ve benzeri işlere ilişkin yarışmalarda görev alan Devlet memurlarına ödenen ücret artıyor.

Yapılacak yarışmalarda jüri üyesi veya raportör olarak görevlendirilmeleri durumunda Devlet memurlarının alacakları ücretin tavan tutarı her yıl Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile belirlendiğinden, TBMM Başkanlığına sunulan 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifinde bu konuya ilişkin düzenleme de yer aldı.

Jüri üyeliği ve raportörlüğü asil olarak yapanların ücreti

Kanun Teklifinin ilgili bölümünün mevcut haliyle kabul edilmesi durumunda, Devlet memurlarının yürüteceği her bir asli jüri üyeliği veya raportörlüğü görevi için kendilerine 2019 yılında “1.843 TL” ücret ödenebilecek. Bu ücret 2018 yılında en çok 1.703 TL olabiliyordu.

Yarışmalardaki diğer görevleri yapanların ücreti

Kamu kurum ve kuruluşlarının etüt, plan, proje, güzel sanatlara ve benzeri işlere ilişkin olarak düzenleyecekleri yarışmalarda;

*Danışman jüri üyesi olarak görev alacaklara, jüri üyeleri için belirlenen tutarın yarısı kadar ücret ödenecek.

*Yedek jüri üyesi olarak ön ve soru-cevap toplantılarına katılacak olanlara, yedeği oldukları danışman jüri veya asil jüri üyeleri için belirlenen tutarın 1/4’ü kadar ücret ödenecek.

*Asil jüri üyesinin zorunlu nedenlerle çalışmalara devam edememesi durumunda kendisine yedek jüri üyesi ücreti, asil jüri üyesi yerine görev yapacak olan yedek jüri üyesine ise asil jüri üyesi ücreti ödenecek.

*Raportör yardımcısı olarak görev alacaklara, raportör olarak görev alanlara ödenen ücretin 1/5’i kadar ücret ödenecek.

İlgili Yazılar

Leave a Comment