YÖK’e öğretmenlik kontenjanlarının azaltılması teklif edilecek

Yükseköğretim alanında ihtiyaç odaklı planlamalar yapmak, yeni açılacak programlar ve belirlenecek kontenjanlarla ilgili politikalar geliştirmek üzere oluşturulan Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu’nun 2019 yılı içinde yapılan üçüncü toplantısı Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nda düzenlendi. YÖKBaşkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Yükseköğretim Kurulu’ndan ilgili temsilcilerle birlikte Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden yetkililer katıldı. Toplantıda MEB ve Sağlık Bakanlığı tarafından Yükseköğretim Kurulu’na iletilen insan gücü ihtiyaç projeksiyonları etraflıca görüşüldü.

SAYISAL VERİLER DEĞERLENDİRİLDİ
MEB tarafından YÖK’e iletilen gelecek yıllara ilişkin öğretmen ihtiyaç projeksiyonuyla ilgili sayısal veriler masaya yatırılarak, bunların mevcut öğretmenlik programları kontenjanlarıyla karşılaştırılması yapıldı. MEB’in öğretmenlik programlarına ilişkin kontenjanların azaltılması teklifi görüşüldü. Toplantıda ayrıca Sağlık Bakanlığı tarafından YÖK’e iletilen sağlık mesleklerine ilişkin mevcut mevzuatta yer alan tanımlamaları ve bu mesleklerde geleceğe yönelik insan gücü ihtiyaç planlamaları ele alındı. Sağlık Bakanlığı’nın bazı sağlık programlarının kontenjanlarının tedrici olarak azaltılması yönündeki teklifi görüşüldü. Toplantı neticesinde, MEB ve Sağlık Bakanlığının yapmış oldukları ihtiyaç analizlerine göre öğretmenlik ve bazı sağlık programlarının kontenjanlarının azaltılmasının YÖK Genel Kurulu’na teklif edilmesi kararlaştırıldı.

İlgili Yazılar

Leave a Comment