Hükmün Açıklanmasının Geriye Bırakılmasının Memur Olmaya Etkisi Örnek Kararlar

Hükmün Açıklanmasının Geriye Bırakılmasının Memur Olmaya Etkisi Örnek Kararlar Bilindiği üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. Maddesine göre süresi ne olursa olsun bazı suçlardan ve 1 yıldan fazla hapis cezası alınan kasıtlı suçlardan alınan mahkumiyet kararları, devlet memurluğuna engel teşkil etmektedir.Bu nedenle kamu kurum ve kuruluşlarında memur kadrolarına atanmak isteyenler ilgili suçlarından dolayı ceza almış iseler memur olamamakta veya memurken kanun maddesinde sayılan suçlardan dolayı hüküm giyenler memurluktan çıkarılmaktadırlar. 657 sayılı kanunun 48. maddesinde sayılan suçlar açısından kamu kurum ve kuruluşlarının en fazla tereddüt yaşamış olduğu husus HÜKMÜN AÇIKLANMASININ…

Devamını Oku