Bakan Müşaviri Olma Şartları ve Alınan Maaş Miktarı

Kimler Bakan Müşaviri Olabilir?

657 sayılı devlet memurları kanununun Bakan Müşaviri başlıklı 61/A maddesinde yer alan düzenlemelere göre Bakanlıklarda özel önem ve öncelik taşıyan konularda bakana danışmanlık yapmak üzere bakan müşaviri atanabileceği hükmü yer verilmiştir.Bakan müşaviri kadrolarına bu Kanunun atanma, sınavlar, kademe ilerlemesi ve dereceyeyükselmesine ilişkin hükümleriyle bağlı olmaksızın atama yapılabilir.

Bakan Müşavirlerinin Görev Süresi Ne Kadardır?

Bakan müşaviri olarak görev yapacak olanların görev süresi müşavir olarak atandığı bakanın görev süresi ile sınırlıdır.Müşavirlik yapılan bakanın görev süresinin bitmesi veya görevden alınması halinde bakanlık müşavirininde görev süresi sona erer.Ayrıca bakan müşavirleri bakan tarafından her zaman görevden alınabilir.

Bakan Müşaviri Olarak Atananlar Başka Görevlere Geçiş Yapabilir mi?

Bakan müşaviri olarak atanmış olmak  kamu kurum ve kuruluşlarındaki diğer herhangi bir kadro, pozisyon ve göreve atanmaveya kamuda herhangi bir statüde çalışma açısından kazanılmış hak teşkil etmez. Bakan müşaviri kadrolarına açıktan atananlardan görevi sona erenlerin veya görevden alınanların memuriyetle ilişikleri kesilir.

Kamuda çalışmakta iken bakan müşaviri olanlar görevleri sona erdiğinde  yönetici kadro, pozisyon ve görevleri hariç olmak üzere önceki kadro veya pozisyonlarına en geç bir ay içinde atanırlar. Bu şekilde atanacaklar için uygun boş kadro veya pozisyon bulunmaması hâlinde, söz konusu kadro veya pozisyonlar başka bir işleme gerek kalmaksızın ihdas edilmiş ve kurumların kadro veya pozisyon cetvellerinin ilgili bölümlerine eklenmiş sayılır. Atama işlemi tamamlanıncaya kadar bunların her türlü mali ve sosyal hak ve yardımları kurumları tarafından ödenmeye devam olunur.

Bakan Müşavirleri Ne Kadar Maaş Alırlar Özlük Hakları Nelerdir?

Bakan müşaviri kadrolarında görev yapanlara mevzuatında bakanlık müşaviri kadrosuna bağlı mali ve sosyal hak ve yardımlar aynı usul ve esaslar dahilinde ödenir. Bakanlık müşavirlerine yapılan ödemelerden vergi ve diğer yasal kesintilere tabi olmayanlar, bu maddeye göre de vergi ve diğer kesintilere tabi olmaz. Bunlar emeklilik hakları bakımından da bakanlık müşavirine denk kabul edilir.2018 Temmuz Maaş verilerine göre Bekar Bakanlık Müşavirinin %15 lik vergi dilimine göre alacağı maaş miktarı net 7,882.27 TL dir.

Bunları da sevebilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

%d blogcu bunu beğendi:
Araç çubuğuna atla