Erciyes Üniversitesi Hemşire ve Sağlık Teknikeri Alımı Yapacak

Erciyes Üniversitesi Hemşire ve Sağlık Teknikeri Alımı Yapacak

Kayseri Erciyes Üniversitesi yayımladığı ilan ile 43 Hemşire ve Sağlık Teknikeri Alımı yapacağını duyurdu. 6 Kasım 2018 tarihinde başlayan başvurular 20 Kasım 2018 tarihinde sona erecek.

Kayseri Erciyes Üniversitesi yayımladığı ilan ile 43 Hemşire ve Sağlık Teknikeri Alımı yapacağını duyurdu. 6 Kasım 2018 tarihinde başlayan başvurular 20 Kasım 2018 tarihinde sona erecek. Erciyes Üniversitesi Kamu Personeli alım ilanına lisans ve önlisans mezunları başvuru yapabilecek.

Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayımlanan ilanda “Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28/06/2007 Tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan Ek 2. Maddesinin (b) bendine göre 2018 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde istihdam edilmek üzere giderleri özel bütçeden karşılamak üzere; 40 (kırk) Hemşire, Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesinde istihdam edilmek üzere giderleri Diş Hekimliği Döner Sermaye gelirlerinden karşılanmak üzere 2 (iki) Hemşire ve 1 (bir) Sağlık Teknikeri olmak üzere toplam 43 (kırküç) sözleşmeli personel alınacaktır.” ifadelerine yer verildi.

 

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayımlanan ilanda “657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır” ibaresi eklenmiştir.

Diğer başvuru şartları ise şöyle;

-Türk Vatandaşı olmak,

-Bu Kanunun 40 ncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak,

-Bu Kanunun 41 nci maddesindeki öğrenim şartlarını taşımak,

-Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

-Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

-Erkek adayların askerlik hizmetini yapmış olmak veya muaf olmak veya tecilli olmak.

-53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

-Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak. (Asil ve yedek olarak Üniversitemiz kadrolarına yerleştirilen adaylara yapılacaktır)

-Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan, emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak

-2018 KPSS (B) grubu sınavlardan Lisans mezunları için KPSSP3, Önlisans mezunları için 2016 – KPSSP93 puanı esas alınacaktır.

-6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bağlı mevzuatta tanımlanmış olan çok tehlikeli işyerinde çalışmaya mani hali olmamak.

-7/24 Kesintisiz hizmet sunumu gereği nöbet usulü planlanan çalışma planları dâhilinde gece nöbeti ve gece vardiyasında çalışmaya mani hali bulunmamak.

-5917 sayılı Kanunun 47. maddesinin 5. fıkrası a (2) bendi gereğince 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.

Belirtilen unvanlarda istihdam edilecek kişiler ameliyathane, yoğun bakım ve diğer birimlerde/ünitelerde vardiyalı olarak çalıştırılacaktır.

BAŞVURU İÇİN İSTENİLEN BELGELER

  1. Öğrenim Belgesi aslı ve fotokopisi,
  2. LİSANS mezunları için 2018 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi ÖNLİSANS mezunları için 2016 KPSS (B) grubu sınav sonucu ( barkotlu internet çıktısı),
  3. Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi,
  4. Erkek adaylar için askerlik durum belgesi aslı ve fotokopisi,
  5. Fotoğraf (1) adet,
  6.  İş talep formu,

Sınav şekli, sınav konuları, başvuruların değerlendirilmesi, değerlendirme sonucu ile ilgili detaylı bilgi almak için başvuru kılavuzunu inceleyiniz.

Bunları da sevebilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

%d blogcu bunu beğendi:
Araç çubuğuna atla